Du er her:

PALS-konferansen

PALS-konferansen arrangeres annethvert år, og skal være en arena for ideer og inspirasjon i det praktiske PALS-arbeidet i skolene, samt en aktiv møteplass for skoler som ønsker å fremme et positivt læringsmiljø.

 

Målsetningen med konferansen er å:

- Være en aktiv møteplass for skoler som deltar i PALS- arbeidet

- Legge til rette for gjensidige erfaringsutvekslinger og diskusjoner om felles problemstillinger og utfordringer

- Gi nye ideer og inspirasjon i det praktiske arbeidet på skolene

- Gi påfyll av god og nyttig PALS-relatert kunnskap

- Skape engasjement og motivasjon for det videre PALS-arbeidet

 

Les mer på konferansens egen nettside www.palskonferansen.no

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.