Program 2011

Program for Nasjonal Fagkonferanse 2011. Med forbehold om endringer.

 

25. oktober  
08.30 - 09.45 Innskjekking og kaffe
Plenum:  
09.45 Velkommen og presentasjon av programmet ved Terje Ogden, forskningsdirektør, Atferdssenteret.
10.00 Åpning ved Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysebakken.
10.30 - 11.30 Samtaler med barn i krise, informasjon og forklaringer, rettet hovedsakelig mot barnevernet. Magne Raundalen, Senter for Krisepsykologi.
11.30 - 13.00 Lunsj
13.00 - 14.30 Parallelle symposier/seminarer:
1.1 Kvalitetssikring, et nødvendig gode! Belyst gjennom skolemodellen PALS og behandlingsmodellen PMTO. Anne Arnesen og Elisabeth Askeland, Atferdssenteret.
1.2 Behandling av ungdom i tidlig ruskarrierer – kunnskapsstatus 2011. Per Holth og Terje Ogden, Atferdssenteret.
1.3 SMART: Forebygging av emosjonelle problemer hos ungdom. Simon-Peter Neumer, RBUP Øst og Sør.
1.4 Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - en nysatsning for å styrke kunnskapsutvikling og samarbeidet om barnevern og barn og unges psykiske helse. Reidar Jakobsen, RBUP Vest + BUS Vest = RKBU Vest.
1.5 Små barn med ADHD-kliniske erfaringer med De utrolige årenes behandlingsprogram. Kari Walmsnes og Siri Gammelsæter, BUP Trondheim.
1.6 Tidlig utvikling av fysisk utfordrende atferd - betydningen av familie og barnehage. Ane Nærde og Henrik Daae Zachrisson, Atferdssenteret.
1.7 Behandlingsfosterhjem (Multidimensional Treatment Foster Care - MTFC) - en introduksjon. Kyrre Lønnum, Atferdssenteret og Kharim Lekhal, Bufetat.
14.30 - 15.00 Kaffe
Plenum:  
15.00 - 16.00 "Komet - ett forskningsbaserat program för barn med utagerande beteendeproblem" Martin Forster, Uppsala Universitet.
26. oktober  
08.30 - 09.00 Kaffe
Plenum:  
09.00 - 10.00 Evidensbasert praksis ti år etter. Terje Ogden, Atferdssenteret.
10.00 - 10.30 Kaffe
10.30 - 11.30 Kvalitet i barnevernsinstitusjoner. Tore Andreassen, Bufdir.
11.30 - 12.30 Lunsj
12.30 - 13.45 Parallelle seminarer:
2.1 Circle of security. Kari Slinning, RBUP Øst og Sør.
2.2 Effekter av PALS komprimert. Mari-Anne Sørlie, Atferdssenteret.
2.3 PMTO foreldregrupper: Bakgrunn og resultater. Ragnhild Pettersen og John Kjøbli, Atferdssenteret.
2.4 Veiledningsprinsipper i evidensbaserte metoder. Anett Apeland og Mona Duckert, Atferdssenteret.
2.5 Forgjengere for ulike typer aggresjon hos ungdom med alvorlige atferdsproblemer. Gunnar Bjørnebekk, Atferdssenteret.
2.6 Implementering med kvalitet. Erfaringer fra Fjell kommune. Margunn Landro og Irene Solem Hansen, Fjell kommune.
13.45 - 14.15 Pause
14.15 - 15-30 Parallelle seminarer:
3.1 Hvordan få tiltak til å virke? Implementering i teori, praksis og forskning. John Kjøbli og Terje Ogden, Atferdssenteret.
3.2 Effekter og erfaringer med Zippy's venner - et universelt skoleprogram for å lære barn å mestre dagliglivets utfordringer. Solveig Holen, R-BUP Øst og Sør, Nina Grindheim i Voksne for Barn.
3.3 Behandlingslinje for barn med ADHD. Geir Øgrim, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk.
3.4 Rusbehandling i MST. Therese Sandvik, Grethe Elin Larsen og Erlend Eidsaa, BUFdir.
3.5 Parterapi med et barneperspektiv i familier med vold i nære relasjoner.Jon Middelborg og Dimitrij Samoilow. Enerhaugen familievernkontor.
3.6 Funksjonell familieterapi (FFT) - en introduksjon. Dagfinn Mørkrid Thøgersen, Atferdssenteret.
Plenum:  
15.40 - 16.00 Avslutning ved professor Tore Hansen, styreleder, Atferdssenteret.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.