Program for Nasjonal fagkonferanse 2013

Tidlig innsats - utsatte barn har dårlig tid! Oslo Kongressenter 19. - 20. november 2013.

Eventuelle handouts fra forelesningene/parallellseminarene vil bli lagt ut som lenke til hver tittel i programmet så snart vi får dette fra foredragsholderne. 

 

19. november:
 

08.00 - 09.00                     Registrering og kaffe

09.00 - 09.15                     Velkommen til konferansen
                                              v/ Terje Christiansen, administrerende direktør, Atferdssenteret

09.15 - 09.35                     Innspill fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
                                              v/ Maria Hoff Aanes, statssekretær BLD

09.35 - 10.30                     Nærhet, inkludering og tidlig intervensjon
                                              v/ Terje Ogden, forskningsdirektør, Atferdssenteret

10.30 - 11.00                      Kaffe og frukt

11.00 - 12.00                      MST-CAN Opens Closed Doors
                                             
v/ Cynthia Cupit Swenson, Medical University of South Carolina

12.00 - 13.00                      Lunsj

13.00 - 14.30                      Parallelle seminarer

14.30 - 15.00                      Kaffe og forfriskning

15.00 - 15.30                      Utbredelse av atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge
                                             
v/ Fartein Ask Torvik, Nasjonalt folkehelseinstitutt

15.30 - 16.15                      Tidlig innsats - lønner det seg?
                                             
v/ Majbritt Skov, Rambøll Management Consulting Danmark

 

 

20. november:

 

08.30 - 09.00                      Kaffe

09.00 - 10.00                      Skolprestationer - en determinant för utsatta barns utveckling
                                              v/ Bo Vinnerljung, Stockholms universitet

10.00 - 10.30                      Kaffe og frukt

10.30 - 12.00                      Parallelle seminarer

12.00 - 13.00                      Lunsj

13.00 - 14.30                      Parallelle seminarer

14.30 - 15.00                      Kaffe og forfriskning

15.00 - 15.45                      Oppvekst og sosialisering
                                             
v/ Ivar Frønes, Universitetet i Oslo / Atferdssenteret

15.45 - 16.00                      Avrunding av konferansen
                                              v/ Tore Hansen, styreleder Atferdssenteret

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.