Program

Nasjonal fagkonferanse 2015: Bedre hjelp til barn og unge med sammensatte vansker

 

Tirsdag 10. november

08.15 – 09.00           Registrering og kaffe/te    

09.00 – 09.15           Velkommen
– Terje Christiansen, adm.dir., Atferdssenteret

09.15 – 09.35           Åpning ved statsråd Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

09.35 – 10.15           Åpningsforedrag: MATCH – ny satsning fra Atferdssenteret    
– Elisabeth Askeland & Bernadette Christensen, Atferdssenteret

10.15 – 10.45           Pause med kaffe og frukt 

10.45 – 12.00           From Science to Service: Supporting Empirically Supported Treatments (ESTs) in Community Settings
– Sarah Kate Bearman, University of Texas

12.00 – 13.00           Lunsj 

13.00 – 14.30           Parallelle seminarer          

 

1.1      «What Do You Mean, Think About My Thinking?» –Making Abstract Concepts Come to Life in CBT for Children and Families
– Sarah Kate Bearman, University of Texas

1.2      De Utrolige Årene (DUÅ) som utviklingsstøttende tiltak for barn med eksternaliserende og sammensatte vansker
– Siri Svarstad, BUP Trondheim / St. Olavs Hospital, og Kari Walmsness, RKBU Midt-Norge, NTNU

1.3      Forebygging og behandling av komorbide, emosjonelle tilstander
– Simon-Peter Neumer, RBUP Øst og Sør, m.fl.

1.4      Tre randomiserte kontrollstudier – ett spørsmål: Kan CU-trekk endres ved intervensjon?
– Gunnar Bjørnebekk og John Kjøbli, Atferdssenteret

1.5      Angst, depresjon og traumer i en familieterapeutisk kontekst. Arbeid med psykiske vansker i Funksjonell Familieterapi (FFT)
– Dagfinn Mørkrid Thøgersen, Atferdssenteret, Anne Lothe Brunstad, FFT Bærum, og Frank Norman Leversund, FFT Sogn og Fjordane

1.6      Hvordan påvirker sosial ulikhet effekten av universelle og målrettede tiltak for forebygging og behandling av atferdsvansker: Barnehage og TIBIR
– Ivar Frønes, Truls Tømmeraas, og Henrik Daae Zachrisson, Atferdssenteret
 

14.30 – 15.00           Pause med kaffe og forfriskning

15.00 – 15.45           Betydelsen av «Callous-Unemotional Traits» och andra problematiska personlighetsdrag för att identifiera en praktiskt meningsfull undergrupp av barn med normbrytande beteende
– Henrik Andershed, Örebro universitet

 

Onsdag 11. november

08.30 – 09.00           Registrering og kaffe/te    

09.00 – 10.00           Implications of a general psychopathology factor in child and adolescent development for prevention and intervention
– Manuel Eisner, University of Cambridge       

10.00 – 10.30           Pause med kaffe og frukt

10.30 – 12.00           Parallelle seminarer          

 

2.1      Sammensatte symptombilder og utviklingstraumer
– Mogens Albæk, RVTS Sør

2.2      Hvordan møte unges sammensatte vansker når de har begått  alvorlig kriminalitet, i et evidensbasert behandlingsperspektiv? – En presentasjon av ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel
– Bård Mellin-Olsen, Inger-Helen Sandvik og Per Omdal, Bjørgvin fengsel


2.3      PMTO-prinsipper i fosterhjemsarbeid
– Sidsel Styve og Birte Pamer Voskuilen, Bufetat, og Anett Apeland, Atferdssenteret

2.4      Implementering av evidensbasert praksis – utfordringer og muligheter 
– Terje Ogden, Atferdssenteret


2.5      Foreldretrening for foreldre med ungdom plassert i MultifunC-institusjoner
– Jarle Raknes, Bufdir, og Nina Tollefsen, Atferdssenteret

 

12.00 – 13.00           Lunsj 

13.00 – 14.30           Parallelle seminarer 
         

3.1      TFCO-behandling for ungdommer med sammensatte vansker i behandlingsfosterhjem
– Rebecca Ervik-Jeannin, Atferdssenteret, og Kharim Lekhal, Bufetat

3.2      MATCH – modulbasert behandling for barn og unge med angst, depresjon, traumatisk stress eller atferdsproblemer – en presentasjon av tilnærmingen og den planlagte norske evalueringsstudien
– Hanne Laland og John Kjøbli, Atferdssenteret

3.3      Ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet
– Karin Gustavsen, KoRus-Sør / Barn og unges samfunnslaboratorium

3.4      «Rus er ingen superatferd» – Læringsbasert rusbehandling for ungdom i MST (Multisystemisk terapi)
– Grethe Elin Larsen, MST-konsulent, Merete Pettersen, MST-terapeut, og Kari Berg, MST-veileder. 

3.5      Depresjonsmestring for ungdom
– Thormod Idsøe, Atferdssenteret, og Marit Handeland, Nøtterøy kommune
 

14.30 – 15.00           Pause med kaffe og forfriskning

15.00 – 15.30           Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner
– Nanna Sønnichsen Kayed og Thomas Jozefiak, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU

15.30 – 16.00           Atferdsproblemer blant barn og unge: Status og framtidsperspektiver på utvikling, forebygging og behandling           
– Terje Ogden, Atferdssenteret

 

Klikk på lenken under for nærmere beskrivelse av seminarene:
Parallelle seminarer 2015                 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.