Handouts fra fredag 17. september

10:00 - 11:30     Forum for erfaringsdeling

3.1        Vedvarende kompetanseutvikling i PALS-arbeidet
              Innleder: Hjelle skule v/ Reidun Rand Hjelle og Marianne Alsaker Hopland

3.2       Trygghetsplaner/kriseplaner. Hva gjør vi før, når og etter at krisen oppstår?
             Trygghetsplan for fysisk utagering
             Trygghetsplan for misbruk av digitale medier
             Trygghetsplan ved bruk og besittelse av våpen
             Innleder: Harestua skole v/ Arild Sandvik

3.3       Fokus på sjekkliste A   Innleder: Dal skole v/ Anne Brodal

3.4       Ikoner /piktogram for å forenkle innlæringen av forventet god atferd 
             Innleder:Sellanrå skole v/Cecilie T. Sandanger

3.5       Oppstart av PALS - tips og utfordringer Innleder: Undarheim og Valen skule

3.6       Funksjonell atferdsvurdering og atferdsstøtteplan:Erfaringer og tips.  
             Innleder
Håvik og  Avaldsnes skole

3.7       Årshjul – hvordan utarbeide kriterier for årshjul med PALS? Innleder: Åsen skole

3.8       Involvering av elevråd i PALS-arbeidet (skoleomfattende tiltak).  
             Innleder: Grefsen skole
 

12:30 - 13:45     Hva skal til for å sikre god implementering av PALS på kommunalt nivå?
                             Arild Sandvik, rektor Harestua skole og Thorfinn Oustorp, rektor Mysen skole

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.