Program og handouts 2012

Her finner du handouts fra presentasjonene. Ikke alle foredragene er lagt ut, siden ikke alle foreleserne ønsker å ha sine foredrag liggende ute.

 

13. november  
08.30 - 09.45 Innsjekking og kaffe
Plenum:  
09.45 - 10.15 Velkommen og presentasjon av programmet ved Terje Christiansen, direktør, Atferdssenteret.
10.15 - 10.45 Åpning ved Mari Trommald, direktør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
10.45 - 11.45 Mod Squad for Youth Psychotherapy: Integrating Evidence-Based Treatments for Anxiety, Depression, and Conduct Problems. John Weisz, Ph.D., ABPP, Harvard University.
11.45 - 13.00 Lunsj
13.00 - 14.30 Parallelle symposier / seminarer:
1.1 Treating Young People Using MATCH: Principles, Methods, and Case Examples. John Weisz, Harvard University.
1.2 Sårbare overganger og kontinuitet i omsorg: hva sier forskning? Eamonn Noonan, Heather Munthe Kaas og Sabine Wollscheid, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten .
1.3 Arbeid med rusproblematikk i Funksjonell familieterapi (FFT). Dagfinn Mørkrid Thøgersen, Atferdssenteret.
1.4 Alkoholbruk blant norske 11-12 åringer. Mari-Anne Sørlie og Torbjørn Torsheim, Atferdssenteret.
1.5 Aggresjon og sosial kompetanse hos barn og ungdom. Henrik Zachrisson og Gunnar Bjørnebekk, Atferdssenteret.
1.6 Evalueringen av ICDP. Ane-Marthe Solheim Skar, Psykologisk institutt, UiO.
14.30 - 15.00 Kaffe
Plenum:  
15.00 - 16.00 NOU nr 5 2012 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Om det biologiske prinsipp i barnevernet. Willy-Tore Mørch, Dr.Psychol., RKBU Nord.
   
14. november  
08.30 - 09.00 Kaffe
Plenum:  
09.00 - 10.00 Terrorized families: Understanding and treating trauma in a family setting. Abigail Gewirtz , Ph.D., L.P., University of Minnesota.
10.15 - 11.30 Parallelle seminarer:
2.1 Peer coach veiledning i De Utrolige Årene. Siri Gammelseter, BUP Trondheim.
2.2 En politikk for barn. Ivar Frønes, Atferdssenteret.
2.3 Behandling av traumatiserte barn og unge – resultater fra en behandlingsstudie i Norge. Silje Ormhaug, NKVTS.
2.4 Rusbehandling i MTFC. Kyrre Lønnum, Atferdssenteret og Kahrim Lekhal, Bufetat.
2.5 Foreldreopplæring i Norge: Hva har forskningen vist oss og hvilke utfordringer står vi ovenfor? John Kjøbli, Atferdssenteret.
2.6 Skolen som arena og samarbeidspartner i multisystemisk arbeid med ungdom med atferdsproblemer. Therese Sandvik og Grethe Elin Larsen, Bufdir.
2.7 Mestringskatten (Coping Cat): En standardbehandling for angstlidelser? Simon-Peter Neumer og Kristin Martinsen, RBUP Øst og Sør.
11.30 - 12.45 Lunsj
12.45 - 14.00 Parallelle seminarer:
3.1 Using PMTO with children and parents affected by family violence. Abigail Gewirtz, University of Minnesota.
3.2 MST som rusbehandling for ungdommer med atferdsproblemer. Anne Cathrine Strütt og Erlend Eidsaa, Bufdir.
3.3 FRIENDS – et kunnskapsbasert tiltak for barn og ungdom med angstproblemer. Bente Storm Mowatt Haugeland, RKBU vest og Jon Fauskanger Bjåstad, RKBU Vest og BUP Bryne.
3.4 Betydningen av foreldretrening for tilknytningsrelasjonen. Anett Apeland og Elisabeth Askeland, Atferdssenteret.
3.5 Hva kan vi lære av systematisk observasjon av samhandling mellom foreldre og barn? Kristin Nordahl, Atferdssenteret.
3.6 Terapeutisk allianse. Silje Hukkelberg, Atferdssenteret.
3.7 Implementeringskvalitet i skoletiltak − eksempler fra Norge. Mari-Anne Sørlie og Asgeir Røyrhus Olseth, Atferdssenteret.
14.00 - 14.30 Kaffe
Plenum:  
14.30 - 15.30 Samhandling i Familiens Hus. Monica Martinussen, Dr.Psychol., RKBU nord.
15.30 - 15.50 Avslutning ved Terje Christiansen, administrerende direktør, Atferdssenteret.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.