Du er her:

Råd og tips til foreldre

NUBU har hjelpeprogrammer for ulike alderstrinn og ulike alvorlighetsgrader av problematferd. Fra forebygging til mer inngripende intervensjoner. Dessuten en egen hjemmeside med foreldreråd som kan gjøre hverdagen noe lettere.

Synlig på førstesiden er de runde ikonene for barn, ungdom og skole. Disse viser vei inn til de aldersrettete programmene – samt til skoleprogrammet PALS. De samme stiene finner du under den blå menyen til høyre her på siden.

Det aller beste er selvsagt å kunne knipe mulig problematferd i startgropa – og komme problemene i forkjøpet. Derfor har vi også utviklet hjemmesiden pmto.no, som på en enkel måte forteller om prinsippene bak PMTO (Parent Management Training – Oregon). Med store doser ros og oppmuntring, og høvelige doser med grensesetting, kan familien finne roen i hverdagen. Barna lærer seg etter hvert at uønsket atferd kan få konsekvenser, mens tilsvarende god atferd kan bli belønnet med hyggelige opplevelser innenfor trygge rammer.

Her er lenken direkte inn til pmto.no

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.