Special Menu

Du er her:

Hjelp til familier med ungdom

NUBUs utviklings- og implementeringsavdeling er involvert i implementeringen av flere metoder som gir god hjelp til familier hvor ungdommen strever med utfordrende atferd, psykiske problemer og sosiale problemer.

Metodene RFT og MST utgjør samlet sett en tiltakskjede hvor familier med varierende grad av problemer og utfordringer kan få god hjelp. Implementeringen av metodene skjer i et samarbeid med Bufetat, Familievernet og kommuner. Du kan lese mer om hver enkelte metode ved å klikke på menyen til høyre under «metoder».

I tillegg er vi involvert i faglig utvikling og kvalitetssikring av to insititusjoner som arbeider med ungdom med store rusproblemer, Bjørgvin ungdomssenter og Jong ungdomshjem.

Vi arbeider også med utprøving av en behandlingsmodell – MST-CAN – for familier hvor barna utsettes for omsorgssvikt. Du kan lese mer om denne behandlingen her.

 

Behandling i RFT og MST

Hver metode har egne arbeidsmåter, innretning og rutiner. De har også mange viktige fellestrekk som beskrives nedenfor.

Grunnleggende prinsipper i arbeidet

Grunnleggende holdninger

Kunnskapsgrunnlag

Kvalitetssikring

Behandlingsresultater

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.