Parallelle seminarer 2013

 

19. november:

Kl. 13.00 – 14.30

1.1  Treating Childhood Trauma in the Context of MST-CAN
Cynthia Cupit Swenson, Medical University of South Carolina, USA

1.2  Arbeid med tidlig innsats ved Nasjonalt Senter for Læringsmiljø og Atferdsforskning, UiS.
Pål Roland, Ingunn Størksen, Tove Flack og Hildegunn Fandrem, Nasjonalt Senter for Læringsmiljø og Atferdsforskning, Universitetet i Stavanger

1.3  Forebygging av atferdsproblemer i skolen med PALS. Nye evalueringsresultater av PALS i ulike formater – hvorfor varierer effektene?
Mari-Anne Sørlie, Terje Ogden og Torbjørn Torsheim, Atferdssenteret

1.4  Hvordan sikre en bærekraftig implementering av evidensbaserte metoder?
Kristin Richardsen, Andreas Anker Hviid og Marit Reer, Atferdssenteret

1.5  Tidlig, tilpasset og tilgjengelig hjelp til barn i familier med atferdsvansker
Anett Apeland og Elisabeth Askeland, Atferdssenteret

1.6  Sosial utvikling hos de minste og betydningen av familie og barnehage - resultater fra prosjektet Barns sosiale utvikling
Ane Nærde, Kristin Nordahl, Martina Narayanan, Imac Zambrana og Henrik Daae Zachrisson, Atferdssenteret

 

20. november:

Kl. 10.30 - 12.00

2.1  Hvor viktig er terapeutisk allianse og behandlingsintegritet for resultatene av familiebehandling av alvorlige aferdsproblemer?
Dagfinn Mørkrid Thøgersen og Terje Ogden, Atferdssenteret

2.2  Minst hjelp til de som trenger det mest? - om forskningsprosjektet Det nye barnevernet
Willy Lichtwarch, Nordlandsforskning / Universitetet i Nordland og Graham Clifford, NTNU Trondheim

2.3  MST som rusbehandling for ungdommer med atferdsproblemer
Anne Cathrine Strütt og Erlend Eidsaa, MST Bufdir

2.4  Læringsmiljø – prososial atferd, språk og lesing. En helhetlig tilnærming til tidlig oppdaging, positiv læringsstøtte og oppfølging av elevenes læringsutbytte
Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen, Atferdssenteret

2.5  Samarbeid på tvers: Tidlig innsats og sammensatte vansker 
John Kjøbli, Atferdssenteret og Tori Mauseth, RBUP Øst og Sør

2.6  Introduksjon til MTFC behandlingshjem
Kyrre Lønnum, Atferdssenteret og Kharim Lekhal, Bufetat

 

Kl. 13.00 – 14.30

3.1  De Utrolige Årenes nye programmer: babyprogrammet og universalprogrammet 
Siri Gammelsæter, Sigrid Ness, Bjørn Brunborg og Monica Sture, De Utrolige Årene / RKBU Nord, UiT

3.2  Kan vi lære av evolusjonsperspektivet når det gjelder håndtering av angst hos barn?
Bjørn Grinde, Nasjonalt folkehelseinstitutt

3.3  Tidlig utvikling av alvorlige atferdsproblemer og liten/manglende omtanke for andre
Gunnar Bjørnebekk, Atferdssenteret

3.4  Skolen som arena og samarbeidspartner i multisystemisk arbeid med ungdom med atferdsproblemer
Therese Sandvik og Grethe Elin Larsen, MST Bufdir

3.5  IKB-intensiv kontekstuell behandling av selvskade - en integrert individ- og familieterapimodell
Moa Bråthén Wijana og Malin Selberg, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.