Special Menu

Görel Eriksson Bringedal

Görel Eriksson Bringedal

Görel Eriksson Bringedal

Stilling Forskningskoordinator
Avdeling Forskningsavdelingen
E-post
Telefon 91 52 74 28

Arbeidsområder

Planlegging, oppfølging og monitorering av datainnsamlinger. Planlegging og praktisk gjennomføring av fagdager, seminarer og opplæring. Forskningskommunikasjon. Tilknyttet prosjektene  Barns sosiale utvikling og Depresjonsmestring for ungdom. Medlem av logistikkteamet i forskningsavdelingen. 

Publikasjoner

Janson, H., Bringedal, G.E., & Nærde, A. (2023). A flowchart of participation and collected data across 15 years of the Behavior Outlook Norwegian Developmental Study (BONDS). Rapport. Oslo: NUBU. 2023 Report BONDS Participation.pdf