Special Menu

Kristin Richardsen

Kristin Richardsen

Kristin Richardsen

Stilling Regionkoordinator Nord
Avdeling Utviklings- og implementeringsavdelingen
E-post
Telefon 48 13 03 45

Kompetanseområder

 • Utdannet barnevernspedagog
 • Tilleggsutdanning i Familieråd og veiledning
 •  PMTO-terapeut
 • Reliabel med ISII i FIMP-vurdering
 • Omfattende erfaring som underviser og veileder
 • Yrkeserfaring fra kommunalt - og statlig barnevern

Arbeidsområder

 • Regionalt ansvar for implementering av PMTO og TIBIR i kommunene
 • Regionalt ansvar for kvalitetssikring av PMTO og TIBIR innenfor områdene opplæring, veiledning samt rapportering på nasjonal database (pmto.no)
 • Sertifiserer PMTO-terapeuter i Norge
 • Fag- og metodeutvikling som deltaker i det nasjonale implementeringsteamet (NIT)
 • PMTO-behandling (klinisk) og veiledning