Special Menu

Siril Cock Aschjem

Siril Cock Aschjem

Siril Cock Aschjem

Stilling Regionkoordinator Øst
Avdeling Utviklings- og implementeringsavdelingen
E-post
Telefon 46 61 63 68

Kompetanseområder

- Barnevernspedagog fra Norges Arktiske Universitet(UIT)
- PMTO-Terapeut fra OSLC
- Klinisk kognitiv terapeut fra R-BUP og Norsk forening for kognitiv terapi(NFKT)
- Klinisk familieterapeut fra Vid Vitenskapelige Høyskole
- Master i systemisk familieterapi fra VID Vitenskapelige Høyskole.
- 20 års erfaring med klinisk arbeid som PMTO-terapeut
- Bred terapeutisk erfaring fra privatpraksis som kognitiv terapeut og familieterapeut fra 2010
- Omfattende erfaring som underviser og veileder
- Reliabel med ISII i FIMP-vurdering

Arbeidsområder

- Regionalt ansvar for implementering av PMTO og TIBIR i kommunene i region Øst 
- Regionalt ansvar for kvalitetssikring og videreutvikling av PMTO og TIBIR innenfor områdene opplæring og veiledning, samt rapportering på nasjonal database (pmto.no)
- Sertifisering av PMTO-terapeuter i Norge
- Fag- og metodeutvikling som deltaker i det nasjonale implementeringsteamet (NIT)
- PMTO-behandling (klinisk) og veiledning