Special Menu

Dag Erik Kristiansen

Dag Erik Kristiansen

Dag Erik Kristiansen

Stilling Regionkoordinator Sør
Avdeling Utviklings- og implementeringsavdelingen
E-post
Telefon 92 07 23 01

Kompetanseområder

 • Master i «Læring i komplekse systemer»

 • Utdannet barnevernspedagog

 • Tilleggsutdanning i pedagogikk og veiledning

 • PMTO-terapeut

 • Reliabel med ISII i FIMP-vurdering

 • Omfattende erfaring som underviser og veileder

 • Arbeidet som leder for avlastningstjenester for familier med funksjonshemmede barn, som miljøterapeut ved barnepsykiatrisk behandlingshjem og som PMTO-terapeut

Arbeidsområder

 • Regionalt ansvar for implementering av PMTO og TIBIR i kommunene

 • Regionalt ansvar for kvalitetssikring av PMTO og TIBIR innenfor områdene opplæring, veiledning samt rapportering på nasjonal database (pmto.no)

 • Sertifiserer PMTO-terapeuter i Norge

 • Fag- og metodeutvikling som deltaker i det nasjonale implementeringsteamet (NIT)

 • PMTO-behandling (klinisk)