Special Menu

Jorid Bjørkås

Jorid Bjørkås

Jorid Bjørkås

Stilling Regionkoordinator Vest
Avdeling Utviklings- og implementeringsavdelingen
E-post
Telefon 98 23 46 62

Kompetanseområder

•Utdannet barnevernspedagog

•Videreutdanning i tverrfaglig konsultasjon og veiledning

•PMTO-terapeut

•Reliabel med ISII i FIMP-vurdering

•Omfattende erfaring som underviser og veileder

•Yrkeserfaring fra kommunal sektor, fylkeskommune og Statlig barnevern

Arbeidsområder

•Regionalt ansvar for implementering av PMTO og TIBIR i kommunene

•Regionalt ansvar for kvalitetssikring av PMTO og TIBIR innenfor områdene opplæring og veiledning, samt rapportering på nasjonal database (pmto.no)

•Sertifiserer PMTO-terapeuter i Norge

•Fag- og metodeutvikling som deltaker i det nasjonale implementeringsteamet (NIT)

•PMTO-behandling (klinisk) og veiledning