Special Menu

MATCH-studien

NUBU er i gang med å evaluere MATCH–ADTC (Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, Trauma and Conduct Problems) i Norge. Målet er å finne ut om dette er en behandlingsform som med fordel kan innføres i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Bakgrunn

Mange barn som henvises til BUP har sammensatte utfordringer knyttet til angst, depresjon, traumer og atferdsproblemer. MATCH er en behandling rettet mot barn med sammensatte problemer i alderen 6–14 år som har angst, depresjon, traumatisk stress og/eller atferdsproblemer, eller en kombinasjon av disse. MATCH-studien favner dermed psykiske problemer som ofte forekommer blant barn og unge som er henvist til BUP. Behandlingen blir skreddersydd i forhold til hvert enkelt barns behov og utfordringer, som enten er til stede allerede ved inntak, eller som måtte dukke opp underveis i behandlingsforløpet.

Om studien

MATCH-studien er et samarbeid mellom NUBU og flere BUPer rundt i landet, hvor vi sammenligner vanlig praksis med behandling etter MATCH prosedyren. Uansett hvordan gruppe barnet blir randomisert til, får han eller hun dermed god behandling. Vår oppgave er å se om MATCH gjør en forskjell eller ikke.

MATCH består av velkjente komponenter fra intervensjoner for angst, depresjon, traumatisk stress og atferdsproblemer med dokumentert effekt. Disse behandlingskomponentene er utformet som frittstående byggeklosser eller moduler for at de skal kunne anvendes på en fleksibel måte. Denne fleksibiliteten, og det at terapeutiske prosedyrer for flere problemområder er integrert i én og samme behandling, er ment å gjøre det enklere å behandle sammensatte problemer.

MATCH-studien bruker et klinisk tilbakemeldingssystem for å evaluere behandlingsforløpet og måle opplevd endring underveis. Med ukentlige tilbakemeldinger fra foreldre og barnet eller ungdommen kan man følge med på progresjon, identifiserer problemer og foretar tilpasninger i terapiforløpet. Erfaringer fra USA har vist at et terapiforløp i gjennomsnitt strekker seg over 16 timer, men vil variere ut fra hver enkelt families behandlingsbehov. Bildet under viser hva det typisk innebærer å delta i MATCH-studien.

Informasjon hentes fra barna, deres terapeuter og foresatte før, underveis og etter behandlingsslutt. I tillegg benytter vi observasjonsdata for å måle behandlingsintegritet hos terapeutene. Dette medfører at alle terapisessjoner som inngår i studien, både i MATCH og i vanlig behandling, filmes.

Studien er en randomisert kontrollert studie, hvor målet er å sammenlikne effekten av MATCH med vanlig behandling i BUP. Ved å sammenlikne med vanlig behandling, får vi undersøkt om det er hensiktsmessig å forandre vanlig praksis med MATCH eller ikke. Både kort- og langtidseffekter av MATCH vil bli vurdert.

Hvorfor MATCH?

Flere studier tyder på at MATCH har en effekt. MATCH er blant annet evaluert i USA med positive resultater (Weisz et al., 2012) og flere evalueringer er underveis. I den amerikanske studien fra 2012, ble MATCH sammenlignet med vanlig behandling og andre standardiserte evidensbaserte tiltak. MATCH kom bedre ut enn begge de to andre betingelsene, med moderate til store effekter. Studien viste også at barna som mottok MATCH hadde en raskere forbedringskurve og færre diagnoser ved behandlingsslutt sammenliknet med barna som mottok vanlig behandling. 

På tross av de positive forskningsfunnene i USA, er det viktig å gjennomføre en evaluering av MATCH i Norge. Det er ikke sikkert en behandling som virker i USA er virksom i Norge med norske barn og foreldre. Med MATCH-studien skal vi derfor evaluere om MATCH også er virksom i Norge, og et godt alternativ til allerede etablerte behandlingsformer som finnes.

Deltakelse i MATCH-studien

Målet er å rekruttere 280 familier som blir tilfeldig fordelt til MATCH (140 familier) og vanlig behandling (140 familier). Vanlig behandling vil være det tilbudet familien mottar i BUP. Familiene er rekruttert fra flere klinikker i ulike helseregioner i Norge.

Klinikere som skal utøve MATCH har fått 6-dagers opplæring, samt at de får ukentlig konsultasjon fra erfarne amerikanske MATCH-konsulenter. Klinikerne er lært opp i å bruke det ovennevnte kliniske tilbakemeldingssystemet for å evaluere behandlingsforløpet og for å måle opplevd endring underveis.

MATCH-studien er godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge (Rek-Sør).

Kontaktpersoner:

Forskningskoordinator: Görel Eriksson Bringedal
Telefon: 915 27 428, e-post: g.e.bringedal@nubu.no

Prosjektleder: Silje Hukkelberg
Telefon: 928 68 553, e-post: s.s.hukkelberg@nubu.no

 

For henvendelser angående personvern kan du ta kontakt på: personvern@nubu.no

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.