Forskningsrådets evaluering

I 2016 foretok Forskningsrådet en grundig evaluering av NUBUs virksomhet. Evalueringen omfattet både organisatorisk utforming og status for faglig oppbygging og innhold.

Evalueringen konkluderte med at NUBU holder høy kvalitet på forskningen. Evaluering: I 2016 foretok Forskningsrådet en grundig evaluering av NUBUs virksomhet. Foto: Forsidebilde fra rapporten.

Rapporten i sin helhet kan leses her

NUBUs implementeringsvirksomhet ble evaluert i en egen rapport utført av Oxford Research. Rapporten framhevet at senteret «har tilfredsstillende strategier for å sikre implementering og kvalitetssikring for å føre evidensbasert kunnskap ut til praksisfeltet».

Rapporten kan lese her

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.