NUBUs virksomhetsstrategi 2022 - 2026

NUBUs virksomhetsstrategi 2022 - 2026 omfatter senterets visjon og førende verdier, samt fire fokusområder. Våre fokusområder er formuleringer av hvordan vi realiserer vår visjon. Fokusområdene utgjør grunnsteinene i vår strategi.

NUBUs førende prinsipper og verdier for utføring av samfunnsoppdraget er forskningsbasert, nyskapende og inkluderende.

Virksomhetsstrategien angir hvordan NUBU skal arbeide i perioden gjennom fire fokusområder.

Disse fire fokusområdene er:

  • Nå ut til flere barn, unge og familier
  • Tiltak- og kunnskapsutvikling
  • Være premisslevrandør for fag- og tjenesteutvikling
  • Investere i kompetanse

Last ned NUBUs virksomhetsstrategi 2022 - 2026

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.