NUBUs styre

Styret har sju medlemmer. Disse oppnevnes av eierne (Universitetet i Oslo), etter forslag fra bevilgende myndighet, samt at én representant (med vara) velges blant NUBUs ansatte. Generalforsamlingen oppnevner styreleder.

Styreleder

 • Tore Hansen, professor emeritus, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Styremedlemmer

 • Monica Dalen, professor, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

 • Erik Gulbrandsen, direktør, Unirand AS.

 • Frid A. Hansen, fagsjef, Borgestadklinikken – Korus-Sør.

 • Gerd Andreassen, fagleder, avdeling for helse og velferd, Kommunenes sentralforbund (KS).

 • Bo Vinnerljung, professor, Institutionen for socialt arbete, Stockholms universitet.

 • Knut Taraldsen, spesialrådgiver, NUBU.

Vararepresentanter

 • Monica Melby-Lervåg, professor, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, vara for Monica Dalen.

 • May Britt Drugli, nestleder ved RKBU Midt-Norge, vara for Frid A. Hansen.

 • Aina Geitz, virksomhetsleder for helsetjenesten, Oppegård kommune, vara for Gerd Andreassen.

 • Reidar Jakobsen, forskningsdirektør, RKBU Vest, vara for Bo Vinnerljung.

 • Inger-Hege Utgarden, kommunikasjonsrådgiver, NUBU, vara for Knut Taraldsen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.