NUBUs styre

Styret har seks medlemmer. Disse oppnevnes av eierne (NORCE), etter forslag fra bevilgende myndighet, samt at én representant (med vara) velges blant NUBUs ansatte. Generalforsamlingen oppnevner styreleder.

Styreleder

 • Herlof Nilssen, styreleder

Styremedlemmer

 • Helge Tennebø, nestleder

 • Tonje Fyhn, NORCE 

 • May-Britt Drugli, Institutt for psykisk helse, NTNU.

 • Morten Borgen, Narvik barnevern og ressursteam.

 • Line Ragna Aakre Karlsson, ansattes representant, NUBU. 

Vararepresentanter

 • Bjørn Brunborg, NORCE, RKBU Vest.

 • Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Stavanger.

 • Monika Sandnesmo, NORCE.

 • Henrik Daae Zachrisson, Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Personlig vara for May-Britt Drugli.

 • Mari Hagve, avdelingsdirektør i sosial- og barnevernavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken. Personlig vara for Morten Borgen.

 • Anne Cathrine Bartvik, NUBU. Personlig vara for Line Ragna Aakre Karlsson.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.