NUBUs styre

Styret har seks medlemmer. Disse oppnevnes av eierne (NORCE), etter forslag fra bevilgende myndighet, samt at én representant (med vara) velges blant NUBUs ansatte. Generalforsamlingen oppnevner styreleder.

Styreleder

 • Herlof Nilssen, styreleder

Styremedlemmer

 • Helge Tennebø, nestleder

 • Kristin Akerjordet, Det helsevitenskapelige fakultetet, Universitetet i Stavanger.

 • May-Britt Drugli, Institutt for psykisk helse, NTNU.

 • Monica Martinussen, RKBU Nord, UiT Norges Arktiske Universitet.

 • Mari-Anne Sørlie, forsker, NUBU. 

Vararepresentanter

 • Bjørn Brunborg, NORCE, RKBU Vest.

 • Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Stavanger.

 • Monika Sandnesmo, NORCE.

 • Henrik Daae Zachrisson, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

 • Mari Hagve, Barnevernsjef, Barneverntjenesten, Bærum kommune.

 • Kyrre Lønnum, spesialrådgiver, NUBU, vara for Mari-Anne Sørlie.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.