NUBUs styre

Styret har seks medlemmer. Disse oppnevnes av eierne (NORCE), etter forslag fra bevilgende myndighet, samt at én representant (med vara) velges blant NUBUs ansatte. Generalforsamlingen oppnevner styreleder.

Styreleder

 • Herlof Nilssen, styreleder 

Styremedlemmer

 • Christina TH Brunner, nestleder

 • Tonje Fyhn, NORCE, styremedlem 

 • May-Britt Drugli, Institutt for psykisk helse, NTNU, styremedlem

 • Morten Borgen, Narvik barnevern og ressursteam, styremedlem

 • Anne Cathrine Bartvik, ansattes representant, NUBU, styremedlem 

Vararepresentanter

 • Bjørn Brunborg, NORCE, RKBU Vest, første varamedlem

 • Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Stavanger, andre varamedlem

 • Monika Sandnesmo, NORCE, tredje varamedlem

 • Henrik Daae Zachrisson, Institutt for spesialpedagogikk, UiO, personlig vara for May-Britt Drugli

 • Mette Bengtson, personlig vara for Morten Borgen

 • Line Ragna Aakre Karlsson, NUBU, personlig vara for Anne Cathrine Bartvik

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.