NUBU Strategisk plan 2017–2021

NUBUs langtidsstrategi omfatter senterets førende prinsipper og verdier, samt fire satsingsområder, som skal gjenspeiles og synliggjøres gjennom senterets årlige handlingsplaner.

NUBUs førende prinsipper og verdier for utføring av samfunnsoppdraget er inkludering, differensiering og implementering.

Strategisk plan for 2017–2021 angir hvordan NUBU skal arbeide i denne perioden, gjennom fire satsingsomårder, i tråd med hva som framkommer i Forskningsrådets evaluering av senteret (framlagt 8.4.2016).

De fire satsingsområdene er

  • Åpenhet og omdømme

  • Samarbeid

  • Formidling

  • Struktur og organisasjon

Klikk her for å laste ned Strategisk plan 2017–2021.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.