Special Menu

Du er her:

Å få bukt med tidlig misbruk

Tidlig innsats – og en kombinasjon av familieterapi og individuell behandling. I et intervju i ScienceNordic forteller Terje Ogden om hva som virkelig virker i behandlingen av unge rusmisbrukere.

Familien er ofte både en del av problemet og en del av løsningen.

− Studier gjennom det siste tiåret viser at de beste resultatene kommer om behandlingen tar utgangspunkt i familien, sier Terje Ogden, forskningsdirektør ved Atferdssenteret, til ScienceNordic. Familieproblemer kan ofte trigge et misbruk hos en ungdom. Samtidig som foreldrene normalt er de første til å bry seg om barnets rusvaner og følgelig er villige til å strekke seg langt for å få bukt med problemet.

Individuell behandling

Den individuelle behandlingen går ut på å motivere ungdommen til å ønske å komme seg ut av misbruket. De lærer å gjenkjenne triggere, de lærer ulike måter å avslå tilbud om rusmidler, og de lærer seg verdien av selvregulering. I terapien blir de også minnet på negative følger av rusmisbruk, som det å pådra seg gjeld, ikke å få seg jobb, vanskeligheter med å inngå kjæresteforhold og så videre.

Belønning hjelper

Belønninger for å holde seg rusfri synes også som et lovende tiltak. Terje Ogden viser til en flerkulturell studie som omfattet 41 ungdommer i Norge, publisert i Journal of Child & Adolescent Substance Abuse.

− Foreldrene skulle forlange urintester, og rene tester skulle bli belønnet etter en på forhånd inngått kontrakt mellom foreldre og barn, forteller han til ScienceNordic. Belønningen kunne være goder og privilegier, som nye klær, lov til å få besøk av venner, eller utvidete tidsfrister for når de måtte være hjemme om kvelden. Disse belønningene ble gitt ungdommene for å vise at en verdsatte framgangen. Og det virket!

Start tidlig

Forskningen maler et komplekst bilde av hvorfor enkelte ungdommer starter med å ruse seg. Familieproblemer, dårlige kamerater og dårlige skolekarakterer er bare noen av mange mulige årsaker. Det er derfor vanskelig å vite hvilken behandling som passer for hvem, men det synes klart at jo tidligere en kommer i gang med behandlingen, jo bedre.

− Hvis ungdommene behandles tidlig, mellom tolv og fjorten år gamle, og om familien er inkludert i behandlingen, er det sannsynlig at behandlingen vil virke, sier Terje Ogden, som også framhever at mulighetene for å få denne tidlige behandlingen i dag ikke er gode nok.

− Vi er ikke raske nok på plass for unge rusbrukere. Når ungdommer blir tatt av politiet for mindre rusbruk, eller når en lærer aner uro, burde vi bli involvert umiddelbart, før misbruket blir tungt. Det hender at foreldre blir fortalt at barnas problemer ikke er alvorlige nok til å bli prioritert, og det er bare ikke godt nok!

Les hele saken i ScienceNordic her

Artikkelen i Journal of Child & Adolescent Substance Abuse kan kjøpes her

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.