Special Menu

Du er her:

Å forebygge vold

Det legges fortsatt for lite vekt på sosial læring og voldsforebygging i skolen – og foreldre får fortsatt ikke den støtten de trenger med sine utagerende ungdommer.

Atferdssenterets forskningsdirektør Terje Ogden var nylig gjesteskribent i Legetidsskriftet. Der spør han innledningsvis: Er det viktigere å få unge til å slutte å røyke enn å hindre dem i å slå?

Kampanjer mot røyking, spilleavhengighet og spiseforstyrrelser er bra. Men hva med en tilsvarende satsing  knyttet til vold, mobbing og antisosial atferd? Hva kommer det av at denne type problemer får så lite oppmerksomhet?

Medisinen finnes

Mange barn og voksne sliter hverandre ut i hyppige og opptrappende familiekonflikter. Terskelen for å få hjelp er fortsatt høy. Problemet er erkjent, medisinen finnes, men den når i liten grad fram til dem som trenger det.

Gap mellom kunnskap og tilbud

Det er stadig et gap mellom den kunnskapen vi har om virksom forebygging og behandling – og det tilbudet som faktisk gis.

Gjesteskribent Ogden framholder at mange trenger råd og veiledning i hvordan de skal møte problemer knyttet til oppdragelse og grensesetting, at det fremdeles er altfor få foreldre som får den støtten de trenger, og at det fortsatt legges for lite vekt på sosial læring og voldsforebyggende arbeid i skolen.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 5–2013

Les hele artikkelen her

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.