Special Menu

Du er her:

Å kartlegge leseferdigheter

Nå lanseres nok et element i læringsverktøyet VOKAL. Gjennom regelmessig kartlegging av elevenes leseferdigheter, vil en lettere kunne tilpasse undervisningen.

Kartleggingsmodellen er utviklet av Wilhelm Meek-Hansen og Anne Arnesen ved Atferdssenteret. Den bygger på et av flere delområder i den amerikanske modellen «DIBELS» (Dynamic Indicators of Basic Early Litteracy Skills), og vil kunne gi en god oversikt over viktige sider ved den enkelte elevs leseferdigheter.

Mangeårig utviklingsarbeid

Utviklingsarbeidet har pågått i flere år. Mange skoler har deltatt i utprøvingen, og flere hundre elever har vært involvert. Tilbakemeldingene fra lærere og elever er svært gode.

Det er elever fra andre til femte klassetrinn som gjennom denne modellen kan bli kartlagt  for noen av sine leseferdigheter (avkoding, leseflyt, forståelse) tre ganger i året. Modellen er formativ, idet læreren finner fram til de av elevene som trenger ekstra hjelp til sin leseutvikling. I tillegg kan elever som får ekstra hjelp og støtte, kartlegges oftere for å se om de har utbytte av hjelpen som de får.

Positiv læringsstøtte. Hele skolen med!

Mye av fundamentet og tenkningen bak prosjektet finnes i boka Positiv læringsstøtte. Hele skolen med!, av Anne Arnesen, Wilhelm Meek-Hansen, Mari-Anne Sørlie og Terje Ogden, alle medarbeidere ved Atferdssenteret. Boka vektlegger blant annet at universell kartlegging av elevenes læringsutbytte er nødvendig for tidlig å kunne identifisere og følge opp elever som trenger ekstra hjelp.

Et nettbasert verktøy

Det er Conexus som tilbyr læringsstøtte gjennom portalen VOKAL – et nettbasert verktøy for kartlegging og vurdering i skolen, noe som skal bidra til at lærerne får en trygg og strukturert oppbevaring av elevenes framgang i fag og grunnleggende ferdigheter. Verktøyet foreligger både på bokmål og nynorsk.

Lærerne i 75 prosent av grunnskolene i Norge tilpasser undervisningen ved hjelp av VOKAL. Gjennom en avtale mellom Conexus og Atferdssenteret, blir det nye kartleggingsverktøyet nå gjort tilgjengelig for alle interesserte skoler  – kostnadsfritt – gjennom hele neste skoleår.

Illustrasjon fra conexus.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.