Special Menu

Du er her:

Ambisiøst utviklingsprosjekt i Litauen

NUBU delte villig av sine erfaringer med tidlig intervensjon og implementering under konferanse i Vilnius.

Begoña Gomez og Anette A. Grønlie under konferansen i Vilnius.Kommunene i Litauen har startet et større og ambisiøst utviklingsprosjekt for å bedre tilbudet til familier med utfordringer. «Association of Local Authorities in Lithuania» (ALAL) skal, sammen med flere partnere, implementere prosjektet «Assurance of Children's Rights and Strengthening of Assistance to Children and Families in Lithuanian Local Authorities: Early Intervention Model».

Det ble nylig innført forbud mot å slå barn i Litauen. Like fullt er oppdragervold et utbredt problem i landet. Prosjektet tar blant annet tak i dette ved å kartlegge mange av de utfordringene som familier sliter med.

Likevel, her ligger også noe av utfordringen med selve prosjektet. For etter kartleggingen kommer spørsmålet om hvordan man skal gå fram for å ta tak i dette: Hva er veien videre? Hvilke tiltak skal man velge, og hvordan skal man få tilpasset tiltakene til de lokale forholdene og ulike situasjonene?

Tilpassete intervensjonsmodeller

Målet er derfor å bruke norske og estiske erfaringer for å introdusere innovative måter å jobbe på, og for å sikre riktig hjelp i tide for barn og deres familier. Det skal også bli laget og tilpasset modeller for tidlig intervensjon for litauiske kommuner.

NUBU ble spurt om å bidra med erfaringsutveksling knyttet til utvikling, opplæring og implementering. Henvendelsen kom fra KS (kommunesektorens organisasjon). Det er KS sin søsterorganisasjon i Litauen som er ansvarlig for prosjektet. De har fått statlig støtte fra flere departementer, og har også fått midler fra EU / Norway Grants.

– Dette er et spennende prosjekt, og det blir interessant å se hvordan de vil bruke våre erfaringer i det videre arbeidet, sier Terje Christiansen, administrerende direktør ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Norske initiativ på konferanseTerje Christiansen, administrerende direktør ved NUBU, diskuterte norske initiativ for å sikre barns rettigheter.

Sammen med Begoña Gomez og Anette Arnesen Grønlie fra Utviklingsavdeling barn hos NUBU, deltok Christiansen på konferansen «Strengthening support for child and family in Lithuanian municipalities: early intervention and S.M.A.R.T. parenting». Det var EKT som organiserte konferansen, som gikk av stabelen 25. oktober. Konferansen ble holdt i forbindelse med det pågående prosjektet.

Gomez og Grønlie holdt et innlegg om tidlig intervensjon og implementering. De delte også resultater fra forskningsprosjektene sine. Dagen ble avsluttet med en paneldiskusjon.

Her diskuterte Christiansen norske initiativ for å sikre barns rettigheter, og synspunkter på det som var blitt lagt fram på konferansen,

– Vi har også vært der hvor vi kartla utfordringene, men var usikre på hvordan vi skulle håndtere det som kom fram. Vi håper at partene i dette prosjektet har hatt nytte av vårt bidrag.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.