Special Menu

Du er her:

Årsmeldingen 2011

Barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, og deres familier, skal få bistand som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv. Hvordan løste Atferdssenteret oppdraget i fjor.

Atferdssenteret har også i 2011 videreutviklet sine evidensbaserte metoder og programmer som foreldrerådgivning og forebyggingsprogrammer, som vektlegger tidlig innsats for barn i faresonen.

To hundre grunnskoler har gjennom 2011 bekreftet at skoleprogrammet PALS kan bidra til positive læringsmiljøer. Enkle kjøreregler mot mobbing hører også med i PALS, noe som kan bidra til å gjøre skolehverdagen lettere for mange barn.

Les hele årsmeldingen for 2011 her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.