Special Menu

Du er her:

Årsrapporten for 2014

Atferdssenterets årsrapport for 2014 er tilgjengelig her på hjemmesiden. En trykt utgave er blitt sendt per post til alle som står på vår distribusjonsliste.

Årsrapporten forteller om nok et aktivt og produktivt år for Atferdssenteret. Våre medarbeidere bidro i 2014 til

  • 139 undervisnings- og veiledningsbidrag
  • 126 foredrag og konferansebidrag, hvorav 37 internasjonale
  • 29 publikasjoner

Siden vi i 2014 kunne se tilbake på ti år med TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) i Norge, har vi i rapporten satt av et ekstra oppslag til en statusgjennomgang av intervensjoner, omfang og forskning innenfor TIBIR.

Årsrapporten, styrets beretning og regnskap og fagavdelingenes mer omfattende rapporteringer finner du her.

Har du kommentarer til en av våre årsrapporter, vennligst send en e-post til astri.vannebo@atferdssenteret.no


Illustrasjon: Tove Nilsens Designstudio / Foto: MorgueFile

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.