Special Menu

Du er her:

Årsrapporten for 2015

I årsrapporten for 2015 kan du lese vår rapportering på disse områdene: Forskning, utvikling, implementering, formidling, internasjonalt samarbeid, samt styring, kontroll og HR.

Atferdssenterets oppdrag er å styrke kunnskapen og høyne kompetansen i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge.

I tillegg til årsapporten 2015 legger vi ut vår aktivitetsrapport og egne rapporter fra våre tre fagavdelinger; forskningsavdelingen, samt de to utviklingsavdelingene for henholdsvis barn og ungdom. Også styrets beretning og årsregnskapet for 2015 er lagt ut.

Samlet finner du hele 2015-rapporteringen her. Tidligere års rapporter finner du samme sted, i menyen til høyre på siden.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.