Special Menu

Du er her:

Atferdssenter i Danmark?

– Veldig inspirerende og interessant! Slik oppsummeres inntrykkene av danske gjester etter en maivisitt på Atferdssenteret.

I spissen for delegasjonen fant vi Anders Lynge Madsen, direktør for sosialpolitikk i Social- og integrasjonsministeriet (til høyre på bildet). Med seg hadde han Rikke Berg, kontorsjef ved Socialstyrelsens metodekontor, Helle Thiele, konstituert direktør for Socialstyrelsen i Odense og Charlotte Aastrup Poole, spesialkonsulent, Kontoret for Børn (helt til venstre).

Ville vite alt

Som et ledd i utredningene om et mulig dansk atferdssenter, ville de vite mer om opprettelsen av Atferdssenteret  her i Norge, om alt fra bakgrunnen for opprettelsen til organisasjonsmodell og finansiering. Forskningsdirektør Terje Ogden fortalte om pågående forskningsprosjekter, fagdirektør Elisabeth Askeland fortalte om implementeringsarbeidet innenfor Utviklingsavdeling barn, mens assisterende fagdirektør Nina Tollefsen og spesialrådgiver Dagfinn Mørkrid Thøgersen informerte om tilsvarende prosesser i Utviklingsavdeling ungdom. Medarbeidere fra log-teamet ga gjestene innblikk i de omfattende logistiske utfordringene ved datainnsamlingene omkring store og ofte longitudinelle undersøkelser.

Flere skritt nærmere

Direktøren for sosialpolitikk besøkte Atferdssenteret også for halvannet år siden. Mye tyder på at danskene siden sist er kommet flere skritt nærmere å få sitt eget atferdssenter. Med ny regjering kom nye signaler. Staten skal nå ta ansvaret for å gi kommuner og regioner de verktøyene de trenger i arbeidet med barn og ungdom, verktøy som virker. Oppdraget til vår danske gruppe går faktisk utover Atferdssenterets oppdrag, idet de også skal innlemme annen problematikk i sitt arbeid, det være seg problematikk knyttet til alder, rus eller funksjonshemninger.

− Det har vært veldig interessant å høre om senterets oppbygging, og ikke minst om hvilke suksesskriterier som legges til grunn, sier Rikke Berg til atferdssenteret.no, etter å ha fått innføring i metodene som anvendes, og i hvordan en arbeider med systematisk utprøving av metodene. 

På søken etter strategier

− Implementering står nå høyt på dagsorden i Danmark. Vi ønsker oss derfor mest mulig kunnskap om hvordan en i Norge arbeider med utbredelsen av metoden, fortsetter Rikke Berg. Hvilke strategier er det Atferdssenteret anvender? Hva er det som gjør det attraktivt for kommunene og andre aktører å investere i disse metodene? Hvilke håndgrep bør de benytte seg av i det videre arbeidet?

− Vi lette etter inspirasjon – og det fikk vi, sa en samstemt delegasjon før kvartetten hastet ut for å rekke ettermiddagsflyet i retning Danmark.

Foto: Atferdssenteret.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.