Special Menu

Du er her:

Atferdssenteret retter opp uriktige påstander

Bruker Atferdssenteret opplæringsloven strategisk for å få adgang til sensitive opplysninger? Spørsmålet ble reist i en PALS-kritisk kronikk i Bergens Tidende. Svaret er et klart og tydelig «nei».

Etter de siste tiders oppslag i Bergens Tidende, har Atferdssenteret funnet det betimelig å imøtegå uriktige påstander om PALS. Påstander som at skolemodellen og kartleggingsverktøyet i PALS er uetisk og krenkende, at barn gjøres til banditter, at sensitive data misbrukes og at foreldresamtykke mangler er feil.

I en kronikk publisert i samme avis 31. oktober, signert Atferdssenterets Anne Arnesen, Wilhelm Meek-Hansen, Terje Ogden og Mari-Anne Sørlie, imøtegås påstandene punkt for punkt.

Datatilsynet

Datatilsynet har vurdert at SWIS, databasen for kartlegging av elevatferd, har hjemmel i opplæringsloven. Databasen er passordbeskyttet, og ingen opplysninger kan havne i urette hender. Personopplysninger ligger ikke igjen «med nummer og det hele, tilgjengelig for forskning».

Kun rektor og tre andre fra skolens ledelse har adgang til elevnøkkelen, som dessuten slettes når eleven forlater skolen.

Informert samtykke fra foresatte

Det lagres ikke sensitive opplysninger for forskningsformål med mindre det innhentes informert samtykke fra foresatte. Det er derfor ikke riktig at skolen kan dele opplysninger om et barn med en tredje part, uten foreldrenes godkjenning. Atferdssenterets forskningspraksis følger uten unntak de etiske retningslinjene som til enhver tid foreligger.

Også påstandene om at «mange og detaljerte regler kan føre til at særlig innvandrerbarn havner i registeret» og at «dette vil fungere diskriminerende» avvises.

Etniske minoritetselever har tvert imot hatt særlig stort utbytte av PALS og har økt sine sosiale og skolefaglige ferdigheter.

Respekt, ansvar og omsorg

Det er heller ikke riktig at elever skal «huske to hundre regler». De skal forholde seg til noen få positive forventninger, som å vise respekt, ansvar og omsorg. Kartlegging av negative hendelser er et ledd i arbeidet med å skape et trygt og godt læringsmiljø, fortrinnsvis gjennom bruk av positive virkemidler.

Målet er å lære og oppmuntre til vennlig og hjelpsom atferd, og sette inn tiltak mot problematferd. Det skaper tydelighet og forutsigbarhet. At miljøforbedrende tiltak bygger på konkrete observasjoner, er i tråd med Opplæringsloven § 9a, som også forutsetter at skolene både informerer og involverer foreldrene dersom tiltak gjelder enkeltelever.

Les hele saken:
http://www.bt.no/meninger/Det-snikforskes-ikke-p-skolebarna-2601454.html

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.