Special Menu

Du er her:

Barn & Unge-kongressen 2018

Påmeldingen er nå åpen for kongressen i Bergen i april. Årets hovedtema er barn, vold og omsorgssvikt. Virksom hjelp til barn som offer og som utøver.

NUBU vil for første gang være medarrangør for Barn & Unge kongressen i 2018.Barn & Unge-kongressen er en videreutvikling av den tidligere «Landskonferansen» som fra 2010 er arrangert i samarbeid mellom NBUP og de fire regionale kunnskapssentrene – RKBU'ene/RBUP Øst og Sør. Neste år vil også NUBU, samt Bufdir og Helsedirektoratet, være medarrangører.

I 2018 vil kongressen særlig fokusere på vold og overgrep mot barn og av barn. Hva vet vi om hva som er gode tiltak for å forebygge vold og om virksomme behandlingstiltak til utsatte barn og unge? Noen barn/unge utøver selv voldelig eller skadelig seksuell atferd mot andre. Hvilke forståelesmodeller har vi, og hva vet vi om virksomme behandlingstilbud for denne gruppen? I tillegg vil konsekvensene andre former for omsorgssvikt har for barns psykiske helse og fungering belyses blant annet gjennom resultater fra norsk og internasjonal forskning.

Hovedforelesere som er på plass så langt er:

  • Phil Fisher
  • Helmut Remschmidt
  • Charles Borduin
  • Tore Andreasen
  • Richard Swann
  • Camilla Stoltenberg

Samle fagfolk på tvers av profesjoner

Hovedformålet med Barn & Unge-kongressen er å skape oppmerksomhet rundt arbeidet for barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern spesielt. Dette ønsker vi som arrangerer kongressen å oppnå ved, annethvert år, å samle ulike nasjonale konferanser og seminarer knyttet til barn og unge, til en felles kongress i Bergen. Ved å samle fagfolk på tvers av sektorer, arenaer og profesjoner, kan vi få en felles presentasjon og drøfting av nye forskningsresultater, innovative fagutviklingsprosjekter og politiske veivalg.

Kongressen bygges rundt plenumsforelesninger, parallelle forelesninger og seminarer tirsdag 24., onsdag 25., og torsdag 26. april. Noen av de parallelle seminarene har som mål å etablere en nasjonal arena, et forum, for mer spissede målgrupper, f.eks. «Kontorforum». I tillegg arrangerer «De Utrolige Årene» sine fagdager i tilknytning til kongressen. Alle arrangementene er åpne for alle.

I tillegg vil det legges til rette for prekonferanse mandag 23. april og postkonferanse 27. april. Kongressen arrangeres på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen.  

For mer informasjon og påmelding se www.barnogungekongressen.no

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.