Special Menu

Du er her:

Barnehage-anbefalinger fra Brenna-utvalget

Utvalget som har utredet et systematisk, pedagogisk tilbud for førskolebarn har levert sin rapport til kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Atferdssenterets forskningsdirektør Terje Ogden deltok i utvalget, som ble ledet av Lovaleen Rihel Brenna.

Flere kontrollerte evalueringsstudier, målrettet arbeid med sosial kompetanse og bedre tilbud om foreldreveiledning er blant utvalgets anbefalinger.

NOU-en fra utvalget har fått tittelen Med forskertrang og lekelyst.

Utvalget har gått grundig gjennom det pedagogiske tilbudet til dagens førskolebarn. De mener barnehagen er det tilbudet som best sikrer barn sosialt samvær med andre barn, språklig utvikling og andre ferdigheter.

Brenna-utvalget legger frm førti konkrete anbefalinger. For å sikre bedre systematikk i det pedagogiske tilbudet til alle barn, foreslår utvalget endringer i rammeplanen for barnehager, med tydeligere krav til progresjon i barns læring og utvikling, at det skal settes tydelige mål for barnehagens arbeid med lek, omsorg og sosial kompetanse.

Utvalget foreslår at alle barnehager skal ta i bruk en tretrinns modell for mer systematisk identifisering og oppfølging av barn med særlige behov. Dette er for at alle barn skal få samme mulighetene til læring og utvikling. I tillegg foreslår de at tilbudet om foreldreveiledning utvides og styrkes.

Utvalget kommer også med tre konkrete anbefalinger om videre forskning på barnehager. Det er foreslått kontrollerte evalueringsstudier, midler til forskningsoppfølging av offentlige tiltak, og at forskningsevalueringene må kvalitetssikres gjennom publisering i fagfellevurderte tidskrifter både nasjonalt og internasjonalt.

Les anbefalingene fra Brenna-utvalget på departementets hjemmeside.


 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.