Special Menu

Du er her:

Behov for gode hjelpetiltak i kommunene

- Jeg opplever at det er behov for mange av de hjelpetiltakene som NUBU tilbyr ute i kommunene, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe da hun møtte NUBUs ledelse og ansatte 16. mars.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe møtte NUBUs ledelse og ansatte. Foto: Ida Viksveen Larsen, NUBU.

I møtet mellom Barne- og familiedepartementet og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) presenterte statsråden sine syn på hva som er utfordringer innen oppvekstfeltet, samt tanker om hvordan NUBU kan bidra til gode løsninger.

- Med Barnevernsreformen får kommunene ansvar for forebyggende arbeid for barn og unge. Vi er ofte dessverre minst tilgjengelige for dem som trenger det mest, og det er en utfordring innen alt forebyggende arbeid, sa Toppe.

Statsråden var tydelig på at ressurser innen barnevernsfeltet bør prioriteres på en sånn måte at tjenestene klarer å støtte barn og unge slik at de ikke trenger hjelp på institusjon.

- Dersom vi klarer å tilrettelegge for hjelp i familien så er det masse å vinne på det. Barn trenger å høre til i en familie.

NUBU kan være en del av løsningen

- NUBU kan bidra til å redusere antall barn og unge som flyttes ut av hjemmet, for målet med våre metoder er å støtte familiene og laget rundt den unge, sa Kristine Amlund Hagen, administrerende direktør ved NUBU.

- NUBU er ikke til for alle barn. Vi er til for de 4-5 % av norske barn som virkelig har det vanskelig og for de 10- 15 % som viser tegn på skjevutvikling. Disse barna og deres familier trenger hjelp til å komme ut av en negativ spiral.

På NUBU har forskning, utvikling og implementering av tiltak for utsatte barn og unge skjedd under samme tak i over 20 år.

- Vår tilnærming korter ned tiden fra forskning til implementering av tiltak. Uten god implementering uteblir virkningen. Å få forskning ut i praksis har vært vår profil helt fra starten.

NUBUs ledergruppe presenterte senterets kunnskaps- og tiltaksutvikling på oppvekstfeltet og hvordan NUBU jobber for at utsatte barn og unge skal få det bedre.

Kristin Berg Nordahl, forsker ved NUBU og tidligere prosjektleder presenterte Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet.

Barne- og familieministeren fikk i anledning besøket også hilst på forskere og fagfolk ved NUBU, samt kursholdere og deltakere som var på opplæring som MST-konsulenter.

Felles ambisjon

- Vi deler ambisjonen om at flere barn, unge og familier skal få god, trygg og virksom hjelp når de trenger det uavhengig av hvor de bor, sa Amlund Hagen, som takket statsråden for et veldig godt møte.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.