Special Menu

Du er her:

Bli PALS-skole!

NUBU inviterer skole og kommuner til å søke om deltakelse i den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS.

PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) er en skoleomfattende tiltaksmodell for å bedre skolens læringsmiljø, styrke læreren som klasseleder og redusere problematferd i skolen. Den bygger på og videreutvikler skolenes egen kompetanse og består av kunnskapsbaserte og forhåndsdefinerte kjerne- og støttekomponenter som er påvist virksomme i arbeidet med å utvikle et inkluderende og støttende psykososialt læringsmiljø, samt drive godt forebyggende psykisk helsearbeid i skolen.

 

Det er en forutsetning at minst to skoler fra samme kommune eller pedagogisk-psykologisk tjenesteområde (interkommune) søker om deltakelse.

Det er ingen deltakelses- eller opplæringsavgifter for den enkelte skole.

Under relevante vedlegg  ligger Implementeringsplan som gir en oversikt over hva som er kreves for å implementere PALS, samt de ulike skjemaene som må fylles ut og sendes NUBU per post eller skannes inn og sendes elektronisk.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Frode Heiestad tlf 950 85 286.

Kommuner som allerede implementerer PALS-modellen og som har aktiv/aktive PALS-veiledere, bes ta kontakt med Ingrid Madslien tlf. 958 57 481 eller Frode Heiestad tlf. 950 85 286 i forbindelse med oppstart av nye skoler.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.