Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Disputerer om kartleggingsverktøy for elevers lese- og sosiale ferdigheter

Disputerer om kartleggingsverktøy for elevers lese- og sosiale ferdigheter

Norsk skole bruker ulike kartleggingsinstrumenter for å vurdere elevenes læring og utvikling. I sitt doktorgradsarbeid har Anne Arnesen studert hvorvidt disse er gode nok. Disputasen er 21. mars.

Disputerer 21.mars: Anne Arnesen har i en årrekke jobbet hos NUBU og disputerer ved UiO i mars.Doktorgradsprosjektets tittel er Evaluering av kartleggingsinstrumenter for vurdering av elevenes sosiale ferdigheter og leseutvikling i grunnskolens barnetrinn. Anne Arnesen har i mange år jobbet med barns psykososiale utvikling og språk- og leserutvikling ved NUBU. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Sammen danner god sosial fungering og lesing grunnlaget for mestring i skole og samfunn. Leseferdigheter er viktig for å lære i andre skolefaglige aktiviteter. Det er derfor kritisk å tidlig kunne identifisere barn som strever med lesingen for å kunne sette inn nødvendige hjelpetiltak på et tidligst mulig stadium.

Ikke god nok kvalitet

I den nyeste studien som Arnesen har foretatt, i samarbeid med andre forskere, som en del av doktorgradsprosjektet, fant hun at mange av kartleggingsverktøyene som brukes i norsk skole ikke er til å stole på. Kartleggingsinstrumentene skal teste hvordan elever ligger an i lesing, skriving og sosiale ferdigheter. 

Studien tok for seg 21 ulike kartleggingsverktøy for sosiale ferdigheter og 36 forskjellige verktøy som måler lesing. Her fant forskerne en jevnt over svært bekymringsfull lav kvalitet på de psykometriske kvalitetene ved kartleggingsverktøyene. Psykometrien tar for seg hvorvidt påliteligheten til slike prøver er kvalitetsikret godt nok.

Påliteligheten til de mest brukte testene i norsk skole var ikke engang vurdert. Det var heller ingen sammenheng mellom skolenes bruk av kartleggingsverktøyene og deres bruk av den informasjonen de fikk ut av dem når de valgte intervensjoner for å forbedre enten sosiale eller leseferdigheter.

Tid og sted for disputas

Anne Arnesen disputerer onsdag 21. mars, kl. 12.15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Tittel på prøveforelesning: Social Functioning and Reading Proficiency: Validity of Educational Assessments Used in Norwegian Elementary Schools.

Prøveforelesning blir holdt onsdag 21.mars, kl. 10.15–11.00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Fagartikler av Anne Arnesen:

Arnesen, A., Braeken, J., Ogden, T., & Melby-Lervåg, M. (2018). Assessing Children’s Social Functioning and Reading Proficiency: A Systematic Review of the Quality of Educational Assessment Instruments Used in Norwegian Elementary Schools. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2017.1420685.

Arnesen, A., Smolkowski, K., Ogden, T., & Melby-Lervåg, M. (2017). Validation of the elementary social behaviour assessment: teacher ratings of students' social skills adapted to Norwegian, grades 1–6. Emotional and Behavioural Difficulties, doi: 10.1080/13632752.2017.1316473.

Arnesen, A., Braeken, J., Baker, S., Meek-Hansen, W., Ogden, T., og Melby-Lervåg, M. (2016). Growth in Oral Reading Fluency in a semitransparent orthography: Concurrent and predictive relations with reading proficiency in Norwegian, grades 2–5. Reading Research Quarterly. Online first. DOI: 10.1002/RRQ.159.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.