Special Menu

Du er her:

Disputerte på implementering av PMTO

Forsker Sihu Klest ved Atferdssenteret disputerte for ph.d.-graden med forskning på hvilke faktorer og omstendigheter som kan ha effekt på implementering av PMTO.

Funnene sier at terapeuter som jobber i miljøer der deres perspektiver blir verdsatt og samarbeid er oppmuntret, bruker programmet med betydelig bedre ferdigheter enn de som jobber i miljøer som er mindre positive. I tillegg blir terapeuter som har tilgang til minst to andre PMTO-terapeuter innenfor sine etater mer positive til sitt arbeidsmiljø, de har mer tid til å jobbe med PMTO, de behandler flere klienter med programmet, og de vil med mindre sannsynlighet rapportere at de vil slutte med behandlingsmetoden.

Atferdsproblemer blant barn og unge

Atferdsproblemer hos barn og unge har en betydelig innvirkning på familier og lokalsamfunn gjennom økt voldelig kriminalitet gjennom hele livsløpet, psykiske problemer, stoffbruk, risikofylt seksuell atferd, graviditet i tenårene, og partnervold i voksen alder. Forekomsten av slik atferd er betydelig høyere hos personer med atferdsproblemer i barndommen enn hos de uten.

Millioner av kroner brukes hvert år på programmer som har vist seg effektive i behandlingen og forebyggingen av denne typer problemer. Det er likevel ikke alltid slik at resultatene er like positive utenfor de kontrollerte miljøene hvor programmene utvikles. Klest har forsket på hvilke faktorer og omstendigheter som har innvirkning på hvor suksessfull implementeringen av PMTO er.

Dersom faktorer som kan føre til at programmene mister effektiviteten ikke er nøyaktig identifisert og håndtert, er de enorme ressursene som brukes på intervensjoner bortkastet, og barn som mottar denne type behandling kan risikere å lide unødig på grunn av mangel på effektiv behandling.

Fire studier

Fire studier ble utført for å undersøke disse faktorene under den landsdekkende implementeringen av Parent Management Training Oregon-modellen i barneverntjenesten og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).

Resultatene tyder på at det er viktig å jobbe med kolleger som deler samme faglige perspektiver, og at respekt fra ledelse og profesjonell autonomi styrker ansattes kompetanse, sier Sihu Klest.

Disse funnene er unike på feltet og kan føre til at barn med atferdsproblemer får den omsorg de trenger.

Funnene kan overføres til andre organisatoriske miljøer.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.