Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Evaluering av PMTO-kurs for mødre fra etniske minoriteter

Evaluering av PMTO-kurs for mødre fra etniske minoriteter

Til sammen ble 118 pakistanske og somaliske mødre rekruttert til å delta i evalueringen av Parent Management Training Oregon (PMTO)-kurs for etniske minoriteter. Rekrutteringen foregikk i løpet av fire måneder.

– Det ble gjort en fantastisk innsats fra bydelene Søndre Nordstrand og Grorud i Oslo gjennom å sende ut brev, oppfølging og foreldremøter, forteller forsker Ragnhild Bjørknes.

Deltakerne i forskningsprosjektet var med i prosjektet gjennom vel halvannet år. Det startet med utfylling av spørreskjemaer før PMTO-kurset, deretter fulgte de kurset i rundt åtte måneder, før det var en ny runde med utfylling av skjemaer. Kontrollgruppen besto av mødre som sto på venteliste for PMTO-kurs. Også disse måtte gjennom to runder med spørreskjemaer.

– Det har vært lite frafall, både blant kontrollgruppen og deltakerne. Jeg tror det har vært en fordel at datainnsamlingen har foregått på mødrenes eget språk, sier Ragnhild Bjørknes.

Mødre med barn mellom fire og åtte år

Gruppetilbudet for pakistanske og somaliske mødre har henvendt seg til mødre med barn mellom fire og åtte år, med lave til moderate atferdsproblemer, eller som har vært i risiko for å utvikle atferdsvansker. Kursene har hatt mellom åtte og ti deltakere, alle fra samme etniske gruppe.

Dagligdagse situasjoner

Kurset har tatt utgangspunkt i dagligdagse situasjoner og fokusert på ulike nyttige og effektive foreldreferdigheter med utgangspunkt i PMTO-prinsipper. Blant kurstemaene har vært samarbeid og kommunikasjon med barnet, grensesetting og søskenkrangler. Intervensjonen har lagt vekt på å være kultursensitiv, med oversatt kursmateriale og linkarbeidere som snakker mødrenes eget språk. Mødrene har kommet med eksempler på oppdragelse fra egen kultur, slik at det har vært tatt hensyn til kultur og individuelle mål i barneoppdragelsen.

– Foreldrene som kom på foreldremøtene i bydelen skrev seg opp på liste for å være med på forskningsprosjektet med én gang, forteller Ragnhild Bjørknes.

Hun er i gang med analysen av dataene, og regner med å kunne presentere enkelte foreløpige resultater under Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse  i november.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.