Special Menu

Du er her:

Evidensbasert høstlektyre

På tide å lese seg opp på evidensbasert praksis i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge?

Innenfor mjuke permer, gjennom 150 sider, gir Atferdssenterets forskningsdirektør Terje Ogden en grundig innføring i fakta, muligheter og utfordringer knyttet til evidensbasert praksis.

Boka er utgitt på Gyldendal Akademisk, og tar for seg forskningsbaserte tiltak rettet mot et bredt spekter av barne- og ungdomsproblemer. Det være seg utagerende atferd som aggresjon og vold, eller rusmisbruk, kriminalitet og psykiske helseproblemer som angst og depresjon.

Også omdiskutert

Evidensbasert praksis er et aktuelt begrep for skole og undervisning, og har fått gjennomslag og innpass på fagområder som psykologi, pedagogikk og sosialt arbeid. Samtidig knytter det seg usikkerhet til hva evidensbasert praksis står for, og tilnærmingen har vært omdiskutert både nasjonalt og internasjonalt.

Sentralt i evidensdebatten står spørsmålet om hva praksis skal inneholde, og hvor tett forholdet mellom forskning og praksis bør være. Et annet viktig tema, som har fått brei omtale i boka, er implementering, altså hvordan forskningskunnskap skal anvendes for at tiltakene skal lykkes i praksis.

Intervensjonsforskning

Boka rundes av med et kapittel om hva som kjennetegner intervensjonsforskning, samt noen råd om hvordan resultatene bør rapporteres.

Og om Terje Ogdens 150 sider skulle friste til enda dypere dykk i temaet, byr forfatteren naturligvis på et vell av referanser for ytterligere lesning.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.