Special Menu

Du er her:

Fagartikkel med topp score!

Mari-Anne Sørlie, forsker ved Atferdssenteret, fikk litt av et løft her om dagen. I et internasjonalt tidsskrift har hun en artikkel som topper lista over tidsskriftets mest leste.

Medforfatter Torbjørn Torsheim, Universitetet i Bergen, får være med å dele æren – og gleden.

Artikkelen handler om kollektiv mestringsopplevelse blant lærere, noe som ikke bare er en fin ting i seg selv. Men den gode følelsen smitter. Artikkelen viser at det er en sammenheng mellom høy kollektiv mestringsopplevelse blant lærerne og nedsatt problematferd blant elevene.

1100 norske lærere

Studien omfatter 1100 lærere ved 48 norske grunnskoler. Funnene ble publisert i april i fjor, i tidsskriftet School Effectiveness and School Improvement. Her har artikkelen siden − i all stillhet − levd et ettertraktet liv, fram til den nå altså topper målingene over de mest leste sakene. Listen blir oppdatert daglig, basert på lesernes nedlastinger.

Slår begge veier

Ikke bare viser studien at lærernes egen mestringsfølelse predikerer nedsatt problematferd blant elevene. Også omvendt: Om lærerne rapporterer om økt problematferd, predikerer dette tilsvarende lav mestringsfølelse blant lærerne.

Undersøkelsen kontrollerte for flere nøkkelfaktorer ved både skole- og lærerkarakteristika, deriblant hvordan lærerne selv vurderte sin undervisningskompetanse.

Omvendt proporsjonale

Resultatene tilsier at den kollektive mestringsopplevelsen blant lærerne og problematferd ved skolen har en gjensidig påvirkning på hverandre. Som omvendt proporsjonale: Økning i den ene faktoren, gir nedgang i den andre.

Det er med andre ord mye å vinne på å få kontroll over problematisk elevatferd gjennom skoleomfattende innsatser for å styrke og støtte lærerne!    

Sørlie, M-A., & Torsheim, T. (2011). Multilevel analysis of the relationship between teacher collective efficacy and problem behavior in school. School Effectiveness and School Improvement, 22, 175–191.               

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.