Special Menu

Du er her:

Ferietid – for føtter & førsteklassinger

Grønt gress og nakne tær. Kan det bli bedre? Atferdssenteret ønsker en god sommer, også til alle de førsteklassinger og foreldre som vi har fulgt gjennom prosjektet Barns sosiale utvikling.

Forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling startet i 2006 og følger drøyt tusen småbarnsfamilier fra barna er seks måneder gamle. I høst fulgte vi smårollingene inn i skolen.

Overgangen fra barnehage til skole er begivenhetsrik og viktig for både små og store, og det er veldig spennende for oss å få lov til å følge med på dette, skriver forskerteamet i sommerens nyhetsbrev som i disse dager ligger i postkassene til alle de familiene som stiller opp på prosjektet.

Samarbeidet med skolene

Mye tyder på at også skolene og lærerne har hatt glede av å være med i Barns sosiale utvikling. Samarbeidet har i alle fall gått over all forventning, og lærerne har stilt opp med sine observasjoner av de førsteklassingene som vi har fulgt som spebarn, som toddlere, som barnehagebarn og altså videre gjennom det første møtet med skolen. Som takk for innsatsen ble alle lærerne invitert til en fagdag tidlig på året.

Jenter og gutter

Internasjonal forskning har til nå ikke funnet store forskjeller i hvordan jenter og gutter oppfører seg i ettårsalderen, men analysene som er gjort gjennom Barns sosiale utvikling viser imidlertid at jentene var mer positivt engasjerte i samhandlingen med fedrene sine, enn hva guttene var.

Mye av det vi i dag vet om barns utvikling, er basert på forskning som bare omfatter mor og barn. Men i Barns sosiale utvikling ser man også på fedrenes rolle.

Nyhetsbrevet beretter også om at flere foreløpige funn allerede er presentert på konferanser både i Norge, USA og Canada, og runder av med å takke for innsatsen og ønske alle en herlig sommer!

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kilde: Barns sosiale utvikling (Nyhetsbrev nr. 11)

PFD av nyhetsbrevet: Se øverst til høyre under «Relevante vedlegg».

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.