Special Menu

Du er her:

Filmopptak av NUBU-konferansen 2019

NUBU-konferansen 2019 ble filmet og foredragene er tilgjengelige i NUBUs nye videoarkiv. Her kan du få innsikt i ny kunnskap og nyttige erfaringer tilknyttet arbeid med utsatte barn og unge.

NUBU-konferansen 2019 presenterte den mest oppdaterte kunnskapen på den internasjonale forskningsfronten  når det gjelder kunnskapsbaserte metoder for barn og unge. Vi filmet konferansen slik at flest mulig skulle ha anledning til å få med seg konferansen.

Nå er filmopptakene tilgjengelige i vårt nye videoarkiv.

Tema for konferansen var «Mangfold og inkludering - Flere veier til bedre psykisk helse hos barn og unge». Konferansen handlet om hvordan vi kan forebygge utenforskap blant barn og unge som strever med angst, atferdsproblemer, mobbing eller skolemestring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Camilla Stoltenberg holdt åpningsforedraget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner under NUBU-konferansen 2019. Opptaket av foredraget er nå tilgjengelig å NUBUs videoarkiv.

Foredrag om forebygging av utenforskap

Barneombudet, Inga Bejer Engh åpnet konferansen, og Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, holdt åpningsforedraget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Keynote speakers var Tracy Vallancourt og Eli Lebowitz. Vaillancourt er professor ved University of Ottawa, og er en ledende forsker på reaksjoner til de som er utsatt for mobbing (victimization).Foredraget hennes om barn og unges behov for tilhørighet og foredraget om hvordan sosial eksklusjon påvirker livskvaliteten ble filmet.

Lebowitz forsker på behandling av angst hos barn og unge ved Yale School of Medicine, Child Study Center. Han ser på hvilken rolle familiedynamikk og forelders strategier har for utvikling av angstlidelser hor barn og unge. Foredraget hans om den nye behandlingsmetoden SPACE var svært populær og kan nå sees via videoarkivet.

Kunnskap om og erfaringer med utsatte barn og unge

Både plenumsforedraget til Trygve Børve om et nytt livsmestringsprogram for elever i videgående skole og Kripos sitt foredrag om mindreårige anmeldt for voldtekt ligger tilgjengelig, samt Ivar Frønes sitt avslutningsforedrag om moderne utenforskap.

Du kan også få innsikt i kunnskap og erfaringer tilknyttet hvordan jobbe med gjengbekjempelse, risiko- og beskyttelsesfaktorer tilknyttet ungdom i risiko, og hvordan sikre trygghet og kompetanse i insitusjonsmiljø for ungdom. Se opptak av følgende sesjoner:

«lt takes a village to raise a child» - Hvordan jobbe med gjengbekjempelse og hjelpe ungdom ut av kriminelle og voldelige gjenger – Ingvild S.Rasch-Olsen, Elin Guttormsen, og Caroline Victoria Furuholmen, MST Buskerud.

God forgives but the brotherhood doesn’t; en samtale om utenforskap i en moderne tid – Ingvild Stjernen Tisløv , Bufdir, og Kharim Lekhal, Bufetat.

Standardiserte forløp – utarbeidet for barnevernsinstitusjoner med fokus på behandling for ungdom – Marianne Stallvik, Reidar Egset Haug, Morten Lundgren og Elisabeth Sørlie, Spisskompetansemiljø Behandling Ungdom, Bufetat.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.