Special Menu

Du er her:

Fjortenåring på ville veier

Familiens fjortenåring var på ville veier. Stakk ofte hjemmefra. Etter mye om og men, tok foreldrene den tunge veien til Barnevernet. Det skulle gjøre susen!

I NRKs Søndagsrevyen fortalte mor og datter om harde tak dem imellom. Noe som lykkeligvis er historie nå. I dag er Ragnhild en myndig attenåring, med jobb i Nordsjøen.

− Vi måtte strekke oss litt begge to, forteller Ragnhild, når hun ser tilbake på sin litt for viltre ungdomstid. Mens mor forteller om all tvilen før hun kom så langt som til å vende seg til det lokale barnevernet. Der fikk de altså hjelp.

Multisystemisk terapi

Familien fikk Multisystemisk terapi (MST) – et tilbud som drives av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Det er barnevernet i den kommunen eller bydelen familien bor i, som kan søke om behandling.

Atferdssenteret har ansvar for opplæring av MST-team og kvalitetssikring av arbeidet.

Hva er MST?

MST er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom, i alderen tolv til atten år, med betydelige atferdsproblemer. Det kan dreie seg om ungdom som er voldelig eller aggressiv, som har problemer på skolen, som ruser seg, eller som har venner som har uheldig innflytelse på dem.

MST er et frivillig tilbud innenfor barnevernet, og terapeuten møter familien hjemme, på tidspunkter som passer for familien. MST-terapeuten skal bistå foreldrene, men ikke overta deres oppgaver eller ansvar.

Se hele innslaget fra Søndagsrevyen

Ler mer om MST

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.