Special Menu

Du er her:

– Forebygging så det smeller!

Barneministeren var med da en gruppe fra Atferdssenteret og RBUP dro til England for å se hvordan de der jobber forebyggende gjennom å hjelpe unge tenåringsmødre.

Støtet blir satt inn alt under svangerskapet, et lavterskeltilbud gjennom de lokale helsestasjonene til unge førstegangsfødende. Omgitt av mye arbeidsløshet og fattigdom, vil barna deres, etter som de vokser til, være i risikogruppen for å få problemer også seinere i livet.

Over seksti hjemmebesøk

Barne-, familie- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen skriver på regjeringens side om sin «studiereise» i hvordan utsatte barn og unge blir tatt hånd om. Og her ble det også plass til en tur til London, hvor en altså jobber opp mot utsatte tenåringsmødre.

På sin Facebook-side skriver statsråden dette:

− Over seksti hjemmebesøk, fra graviditet til barnet er to år. Dedikerte sykepleiere med respekt og kompetanse. Family Nurse Partnership-programmet gir store effekter i land etter land. Dette vil jeg!  Dette er forebygging så det smeller!

Tidligintervensjon

Family Nurse Partnership-programmet er utviklet av professor David Olds, Universitetet i Colorado, som ønsket «å forebygge omsorgssvikt og forbedre barns oppvekst- og utviklingsvilkår gjennom tidlig innsats».

Gode resultater

Studier fra USA vitner om gode resultater av programmet. En fant en forbedring av helsen til både mor og barn under svangerskapet, færre innleggelser og skader de første leveårene, flere år mellom første og andre barn, økt deltakelse i arbeidslivet for mødrene og mindre tid på sosialstøtte.

En oppfølgingsundersøkelse – etter femten år – rapporterer om 56 prosent færre arrestasjoner og 60 prosent færre rømninger hjemmefra.

Family Nurse Partnership til Norge?

Er dette noe som kan og bør utvikles for norske forhold?

Atferdssenterets folk har lenge fulgt programmet på avstand. Og nå, etter å ha fått studert det i praksis, skal Anett Apeland, assisterende fagdirektør i utviklingsavdeling barn, og forsker John Kjøbli, fordøye inntrykkene, og samrå seg videre med sitt faglige reisefølge fra RBUP og Spedbarnsnettverket.                    

Portrettfoto Inga Marte Thorkildsen: Lastet ned fra https://www.facebook.com/ingamarte

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.