Special Menu

Du er her:

Foreldretrening i nord – til mødre fra sør

I Harstad er en gruppe somaliske mødre halvveis i et foreldrekurs, bygget på kjerneverdiene i PMTO. To måneder etter oppstarten er alle stadig med – og gir de beste tilbakemeldinger.

− Dette har vært en fantastisk prosess, der vi har møtt så mye velvilje og positivitet, forteller TIBIR-koordinator i Harstad, Marion Børgesdatter. Sammen med kollegene Hege Johansen (TIBIR-koordinator) og Kjersti Vingerhagen (PMTO-veileder) grep hun utfordringen da det somaliske miljøet i byen tok kontakt. Siden har både Voksenopplæringen og NAV støttet helhjertet opp om prosjektet. De fleste av mødrene går på introduksjonskurset (til Norge) i regi av NAV, som besluttet at PMTO-gruppekurset kunne inngå som en del av dette.

Hvilke forventninger har så de somaliske mødrene til kurset de følger?

− Slike spørsmål kommer vi stadig tilbake til. Gjengangeren er: «Hvordan kan jeg lære å bli en best mulig mor, i Norge?». Foreløpig har vi jobbet mest med PMTO-elementer som «Gode beskjeder» og «Oppmuntring». Ut over våren skal vi nærme oss «Grensesetting», forteller PMTO-terapeuten og TIBIR-koordinatoren Marion Børgesdatter.

− Forebygging, forebygging, forebygging

Atferdssenterets programmer settes normalt i verk først etter en kartlegging som avdekker atferdsproblematikk. Dette gjelder altså ikke for denne somaliske gruppen, hvor kurset kom i stand etter et initiativ fra lederen i somalisk forening i Harstad, uten at det lå noen uttrykt atferdsproblematikk i bunnen.

−  Nei, her snakker vi forebygging, forebygging, forebygging, sier TIBIR-koordinatoren.

Ikke helt som andre PMTO-kurs

Dette PMTO-kurset avviker på flere måter fra «vanlige» PMTO-kurs. To forhold medfører at progresjonen i undervisningen nødvendigvis må få gå noe langsommere. For det første fordi alt må formidles via tolk – en egen linkarbeider som er tilknyttet prosjektet − og for det andre er det flere i gruppen som ikke har noen utdanning eller skolebakgrunn. Begreper og uttrykk må forklares og modnes i mange omganger.

− Vi holder kurset i lokalene til Voksenopplæringen, hvor alle fremmedspråklige får det inn i blodet at de alltid skal snakke norsk når de er der. Så der måtte vi til med litt avlæring. Hos oss oppfordres alle til å snakke somali, siden det er så viktig at hele gruppen hele tiden får med seg alt.

Fedrene med fra sidelinja

Da invitasjonen første gang gikk ut til det somaliske miljøet i byen, meldte det seg både menn og kvinner, de siste riktignok i flertall. Da kurset ble en realitet, stilte nitten mødre til start.

Underveis har de to kurslederne forsøkt å følge med på hvor far er i bildet. Og han følger med – fra sidelinja. Én av mødrene kunne fortelle at de hadde kurs hjemme om kvelden, etter hver kursdag.

− Også fedrene vil vite – og lære, sier Marion Børgesdatter, ennå ganske overveldet over det gode samarbeidet med Voksenopplæringen, NAV Flyktning, barnevern – og også flyktninghelsesøstrene både i Harstad og Kvæfjord. Og ikke minst, den gode kontakten hun har fått med de somaliske mødrene.

− Vi har møtt en utrolig velvilje og positivitet. Over all forventning!

Les mer:
TIBIR i Harstad
Foreldretips fra Atferdssenteret
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.