Special Menu

Du er her:

Forskerblikk på barndommens rike

Hvor står barneforskningen i dag? I boka «Key Thinkers in Childhood Studies» møter vi et knippe internasjonalt ledende forskere, deriblant den norske sosiologen og forskeren Ivar Frønes, som også er tilknyttet Atferdssenteret.

Boka inneholder drøyt tjue dybdeintervjuer med høyprofilerte forskere, som til sammen representerer et stort spenn av disipliner innenfor barneforskningen gjennom de siste tretti årene.

Forfatterne, Carmel Smith og Sheila Greene, formidler her et vell av erfaringer på feltet, der de sammen med sine intervjuobjekter reflekterer over endringene som har funnet sted i studiet av barn og barndom. Gjennom tre hundre sider drøftes utviklingen av feltet, hvor en både ser på aktuelle dilemmaer − og utforsker utfordringer for framtida.

Som utgiverne sammenfatter det: Et innovativt blikk inn på måten vi tenker på og bryr oss om våre barn.

Smith, C., & Greene, S. (2014): Key Thinkers in Childhood Studies. Bristol: The University of Chicago Press Books.

http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/K/bo18002450.html

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.