Special Menu

Du er her:

Fortsatt ledig kapasitet i MST

– Det finnes ungdom som har behov for Multisystemisk terapi (MST) og ville hatt stort utbytte av en slik behandling, men som ikke får den hjelpen de trenger. MST-systemet har ledig kapasitet.

Det sier Tori Mauseth, assisterende fagdirektør ved Atferdssenterets utviklingsavdeling ungdom. Hun mener det er viktig at barnevernstjenesten alltid vurderer Multisystemisk terapi (MST) for ungdommer med alvorlige atferdsvansker, siden MST gir gode resultater for ungdommene med de alvorligste atferdsvanskene, de som tradisjonelt er blitt sendt på institusjon.

– Vi har et hjemmebasert tiltak som både norsk og internasjonal forskning dokumenterer at har bedre resultater enn annen behandling. Forskningen viser at atferdsvansker smitter, så det å plassere disse ungdommene sammen på institusjon fører heller til en forverring av problemet. Vi ser også at det er vanskelig å opprettholde positive endringer hvis en ikke jobber med ungdommens familie og nærmiljø. Da er det lett å falle tilbake i det gamle mønsteret med kriminalitet, rus og skoleskulk. Det er vedtatt at barnevernet i Norge skal være kunnskapsbasert. Med MST har vi en metode som gir bedre resultater enn andre tiltak – og vi vet at barnevernet i Norge i utgangspunktet har mange gode tiltak, sier Mauseth.

Fulgte ett hundre ungdommer

Den norske forskningsstudien som sammenliknet MST med andre tiltak innen barnevernet, fulgte ett hundre ungdommer. Av dem ble 75 fulgt opp i en ny studie etter to år. Resultatene viste at MST er et mer virkningsfullt hjelpetilbud enn andre barnevernstiltak både på kort sikt og ved to års oppfølging. MST bidro til mindre antisosial atferd hos ungdommene, og var også effektiv når det gjaldt depresjon og angst. MST-ungdommene økte sine sosiale ferdigheter og ble sjeldnere plassert utenfor hjemmet enn ungdommene som mottok ordinære hjelpetiltak.

89 prosent fullførte behandlingen

I 2008 ble det tatt inn 459 ungdommer og familier i MST. Oppsummering fra MST-teamene ved årsslutt i fjor viser at 89 prosent av dem som fikk et tilbud fullførte behandlingen helt eller delvis.Ved avsluttet behandling bodde 97% hjemme, 81% gikk på skole, og ca 90% holdt seg borte fra rus, kriminalitet og vold. Gjennomsnittlig behandlingslengde var 135 dager.

– Det positive er at vi ser at de gode resultatene opprettholdes også etter 18 måneder, og vi har kapasitet til å ta inn flere enn de som får behandling i dag, sier Mauseth.

Tilbud om opplæring

Fagteamrådgiverne i barnevernsregionene får nå tilbud om å delta i MST-opplæring for at de skal bli bedre kjent med MST, og for å bedre samarbeidet mellom MST-teamene og fagteamene.

– Vi mener dette er viktig for at flere ungdommer skal få tilbud om MST, sier Tori Mauseth.

Atferdssenteret har det faglige ansvaret for MST og kvalitetssikrer gjennomføringen i Norge, mens det administrative ansvaret ligger i Bufdirs seksjon for forskningsbaserte atferdsmetoder.

MST er en intensiv og tidsavgrenset behandling og derfor skal ikke terapeutens reisetid til familien overskride 1½ time. Med bakgrunn i at det er en nasjonal målsetting at alle som trenger MST skal få tilbud om behandling, har Atferdssenteret etablert pilotstudien MST geografisk. Dette innebærer at også familier som bor utenfor MSTs geografiske rekkevidde kan få tilbud om MST-behandling. MST geografisk er et forsøksprosjekt som skal evalueres.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.