Special Menu

Du er her:

Fosterforeldres kurs er til hjelp for barna

Fosterbarn med høy risiko for atferdsvansker, har nytte av at fosterforeldrene går på PMTO-kurs, viser en ny rapport.

Barn i fosterfamilier som har gjennomgått Parent Management Training  – Oregon (PMTO)-kurs, har mindre atferdsvansker, økte sosiale ferdigheter og bedre tilpasning i fosterfamilien. Funnet gjelder fosterbarn med høy risiko for atferdsvansker. Dette viser en ny rapport som ble lagt fram på seminar hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Fornøyde fosterforeldre

Et annet resultat fra undersøkelsen er at fosterforeldrene var svært fornøyde med PMTO-kurset i sine evalueringer. Dette er et postivt funn, siden det er viktig at fosterforeldre føler seg ivaretatt i hverdagen med fosterbarn.

Reidar Jakobsen og Roar Solholm står bak rapporten Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre – en effektstudie. De to forskerne er tilknyttet Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet (BUS-Vest) og Atferdssenteret. Deres studie undersøker hvilken virkning fosterforeldres kurs i PMTO har hatt for fosterforeldre og fosterbarn i etterkant av kurset.

Seminar hos Bufdir

På seminaret hos Bufdir holdt Jakobsen og Solholm foredrag om sine funn.Videre snakket Terje Christiansen fra Atferdssenteret om implementering av endringer i organisasjoner. Eyvind Elgesem fra Bufdir kommenterte rapporten og utfordringer for Bufdir og Bufetat.

Teksten er gjengitt med tillatelse fra Bufdirs kommunikasjonsavdeling.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.