Special Menu

Du er her:

Fredeligere sameksistens

Klikk inn på pmto.no! Selv verdens beste foreldre kan plukke opp nyttige tips på denne åpne hjemmesiden.

Mange foreldre kan i perioder oppleve at det blir vanskelig å ha det hyggelig som familie, at dagene blir strevsomme og at det fort kan bli litt småkrangling.

Selv den beste forelder kan tidvis føle at en kommer til kort. Tiden er inne for å klikke seg inn på pmto.no.

Tommelfingerregler

Denne egne hjemmesiden til Atferdssenteret byr også på en del tommelfingerregler, utviklet gjennom år av fagfolk som har jobbet mye med barn og atferdsproblematikk.

Hovedpunktene finner en allerede på forsiden av siden, og det er bare å klikke seg videre om en vil ha litt mere kjøtt på beinet. Her er stikkordene som går igjen på pmto.no

  • Gode beskjeder
  • Oppmuntring og ros
  • Når vi blir sinte – regulering av følelser
  • Være sammen – positiv involvering
  • Sette grenser
  • Problemløsning
  • Ha oversikt – tilsyn og oppfølging
  • Snakke sammen – kommunikasjon med barn
  • Samarbeid med barnehage og skole

Når det virkelig røyner på…

Enkelte barn har – av ulike grunner – utviklet atferdsmønstre som er særskilt problematiske og som bør behandles, slik at barnas opposisjonelle atferd reduseres i tide, og samspillet mellom foreldre og barn kan bedres og styrkes.

Hjemmesiden forteller om hva som kjennetegner barn med atferdsproblemer, og hvordan dette kan møtes gjennom offentlige tilbud. Ved Atferdssenteret har en blant annet utviklet behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO) og forebyggingsprogrammet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR), begge for norske forhold.

Du kan også lese gode mestringshistorier, om andre foreldres erfaringer med å motta denne typen hjelp, og dessuten finne ut hvor nærmeste tilbud er for din familie.

Nettsiden foreligger på norsk, nynorsk, engelsk, samisk, somali, urdu og arabisk. 

Illustrasjonsfoto: morgueFile

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.