Special Menu

Du er her:

Gratulert – og hedret

I anerkjennelse av Tore Hansens mangfoldige bidrag ble det arrangert et fagsymposium ved Institutt for statsvitenskap. Anledningen ga seg selv, idet statsviteren – og Atferdssenterets styreleder – runder de sytti.

Tore Hansen har vært en sentral skikkelse i det norske og europeiske samfunns­vitenskapelige miljøet i en rekke år. Som forsker har han bidratt til å dokumentere sentrale trekk ved samfunnsutviklingen, med et særskilt øye for kommunesektoren. Han har satt ord på problemer og paradokser som har oppstått i forbindelse med kommunenes økende betydning som velferdsstatens forlengede arm og statens ønske å styre utviklingen som følger av dette. Og ikke minst: I løpet av årene har han også vært en inspirerende lærer og veileder for mange studenter og holdt en rekke verv både i Norge og i utlandet. 

Atferdssenteret stiller seg i rekken av gratulanter!

Kilde og foto: Universitetet i Oslo

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.