Special Menu

Du er her:

– Grundig og godt om problematferd

Boka «Adolescent Mental Health» handler om forebygging og tiltak for barn og unge med atferdsproblemer. – Anbefales på det sterkeste, skriver Ruth-Kari Ramleth i sommerens anmeldelse i «Tidsskrift for Den norske legeforening».

Hvilke tiltak hjelper for hvem? Hvordan skal vi forstå at noen ungdommer utvikler problematferd og emosjonelle vansker, og hva viser aktuell forskning er virksomme tiltak for å forhindre eller rette på en slik utvikling?

Alle er gjennomgående spørsmål for enhver som jobber med ungdommer med problematferd.

Terje Ogden, forskningsdirektør ved Atferdssenteret, og hans tidligere kollega samme sted, Kristine Amlund Hagen, gir sine svar i boka «Adolescent Mental Health», og anmelder Ruth-Kari Ramleth, stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, mener de har lykkes.

Den sosialøkologiske modellen

Anmelderen anser den sosialøkologiske modellen for å være sentral i forfatternes forståelse. Denne modellen beskriver problematferd og emosjonelle vansker som et resultat av samspill mellom individet og forhold i omgivelsene, det være seg familie og venner – på skole og i fritid.

Det gjelder å ta utgangspunkt i ungdommens og familiens egne ressurser, med metoder som er familie- og nærmiljøbaserte.

− Forbilledlig!

Riktignok savner anmelderen noe mer oppmerksomhet omkring problematferd rettet mot en selv, som selvskading – en vesentlig utfordring også innenfor barnevernet. Men når det er sagt, anbefaler hun boka på det sterkeste.

Anmelderen omtaler boka som forbilledlig i måten den kritisk gjennomgår eksisterende tiltak på, og som tankevekkende og bevisstgjørende med hensyn til større grad av differensiering av tiltak – hvilke tiltak virker for hvem?

Kort og godt: − En inspirerende bok som gir grunnlag for optimisme. Forebyggende tiltak og behandling av problematferd nytter, med rett intervensjon til rett tid på rett sted.

Illustrasjon: Forlaget Routledge

Terje Ogden og Kristine Amlund Hagen (2014). Adolescent Mental Health. Prevention and intervention. East Sussex og New York: Routledge.

Anmeldelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening kan du lese her.

Tidligere omtale her på atferdssenteret.no kan du lese her.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.