Special Menu

Du er her:

Her er det «bestemors lov» som gjelder

– Du kan gjerne si at vi jobber i tråd med «bestemors lov»: Du skal hver dag gripe et barn på fersk gjerning i å gjøre noe fint, og fortelle barnet at du har sett det, sier TIBIR-koordinator Marion Børgesdatter til fagmagasinet Spor.

I intervjuet forteller Marion Børgesdatter om Harstad kommunes tidlige satsing på forebyggings- og behandlingsprogrammet TIBIR – Tidlig innsats for barn i risiko, rettet mot familier med barn i alderen fra tre til tolv år. Harstad kommune har nå fem PMTO-terapeuter og ti foreldrerådgivere, som årlig når fram til rundt førti familier.

Allerede i 2004 inngikk Harstad kommune en intensjonsavtale med NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (tidligere Atferdssenteret) om å implementere PMTO i kommunen. Den første PMTO-terapeuten var på plass i 2006.

Viktig å komme tidlig inn

Til fagmagasinet Spor forteller Marion Børgesdatter om hvordan de kommer i kontakt med familiene. Siden det er viktig å komme tidlig inn, legger de stor vekt på å ha dialog med barnehagene, og alle barnehagene i Harstad har en egen PMTO-kontakt som de kan drøfte saker med og som kan gi informasjon til familiene. PMTO-kontaktene stiller også opp på foreldremøter.

– I det siste har vi erfart at etter slike informasjonsrunder, tar foreldre selv kontakt med oss. Det synes jeg er utrolig bra. Det er tøft av foreldrene å si fra at de trenger hjelp, og at det er situasjoner i dagliglivet som oppleves som vanskelig. I tillegg får vi henvisning fra barnevernstjenesten og fra helsesøstertjenesten. Mange av helsesøstrene våre er PMTO-rådgivere, og de møter jo alle småbarnsfamilier i kommunen. De har kompetanse til å kartlegge familien og gi råd om hvilket tilbud som kan være aktuelt, forteller Marion Børgesdatter til Spor.

Fra verktøykassa

Når PMTO-terapeuten – eller en rådgiver – møter familiene, vektlegger de det positive: Når har de det godt sammen? Når funker familielivet best? Å sitte i pysjen og drikke kakao sammen en søndag kan være helt fint. En må ikke dra på topptur i timevis for at helga skal bli bra.

– Målet må være å skape minst én god situasjon hver dag, sier TIBIR-koordinatoren – og deler med leserne noen av de viktigste redskapene som foreldrene får med seg i «verktøykassa»:

  • Gode beskjeder: Et første skritt på veien mot å få til et samarbeid med barnet, gjennom blikk-kontakt og tydelige beskjeder, i et vennlig, men bestemt tonefall.

  • Ros og oppmuntring: Gjennom å takke og rose barnet når det gjør noe bra, får barnet følelsen av å bli sett – at det er viktig.

  • «Bestemors lov»: Kunsten å knipe et barn på fersken i å gjøre noe godt eller riktig, og la barnet vite at du har sett det. Eller 5–1-regelen; for hver negative beskjed som blir gitt, må det fylles på med fem positive kommentarer. Alltid en overvekt av det positive.

Grensesetting

Godt foreldreskap innebærer også å sette grenser, noe som ofte kan være vanskelig.

– Vi erfarer at når foreldrene kommer til oss, er de ofte inkonsekvente når det gjelder grensesetting. Hvor grensen går, avhenger av hvor slitne foreldrene er. Det betyr at grensene for barnet blir uklare og uforutsigbare, sier Marion Børgesdatter. Da jobber de med å bevisstgjøre foreldrene på å være i forkant av situasjoner.

Foreldrene kvitterer med å berette om hvordan de er blitt mer samkjørte i oppdragelsen. At de er blitt tryggere i foreldrerollen og har fått mer selvtillit som foreldre. Det er blitt mer ro og harmoni i familien.

– Da blir jeg kjempeglad, for det er nettopp denne endringen vi ønsker. Jeg tenker da at dette er en utrolig takknemlig jobb å ha, avrunder TIBIR-koordinator Marion Børgesdatter i intervjuet i Spor.

Klikk på lenken i referansen nedenfor – og les hele intervjuet. Saken byr også på faktarammer om TIBIR, om kjennetegn ved god ros – og om kjennetegn ved gode beskjeder som fremmer samarbeid. Samme utgave av Spor rommer også et intervju med kommunalsjef Henry Andersen, som hele veien har vært en pådriver for implementeringen av TIBIR i Harstad kommune.

Kaljord, Carina (2017). Jobber etter «bestemors lov». Intervju med TIBIR-koordinator Marion Børgesdatter. Spor 1, 6–10.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.