Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Hva bør skolene tenke på ved oppstart førstkommende mandag?

Hva bør skolene tenke på ved oppstart førstkommende mandag?

Mandag 27. april starter skolene (1. – 4. trinn) opp igjen. Frode Heiestad, spesialrådgiver ved NUBU, anbefaler skolene å bruke tid på å bygge trygge og gode relasjoner med alle elevene.

Skolene har holdt stengt siden 13. mars grunnet smittefaren tilknyttet korona. Mandag 27. april åpner de igjen (1. – 4. trinn).  Frode Heiestad har ansvar for den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) ved NUBU. Å implementere PALS i skolen innebærer et systematisk arbeid med å etablere et trygt og godt læringsmiljø. Dette er viktig ved oppstart av skolene. Vi ønsket derfor å høre hvilke innspill han har til skolene som skal ta imot elevene på mandag.

Jeg tror det er lurt å tenke på oppstarten mandag på samme måte som skolen tenker skolestart hver høst. De fire mest sentrale områdene, i tillegg til selve undervisningen, er å etablere en trygg relasjon med alle elevene, å etablere gode relasjoner mellom elevene, bruke godt med tid på å gjennomgå «gamle» regler, men også de nye reglene knyttet til smittevern, og ikke minst å øve på reglene.

Kan du utdype litt rundt de fire områdene?

Relasjonen mellom ansatte i skolen og elever er alltid sentralt. Mange elever og lærere har nok møtt hverandre digitalt i løpet de siste ukene, men det er noe annet og eget å treffe hverandre «på ordentlig». Etter en lang pause fra å se hverandre i klasserommet i skolehverdagen trenger elevene å bli bekreftet når de møtes igjen på skolen. Det enkle er ofte det beste; bruke navn, hilse, smile, gi positive tilbakemeldinger, og ikke minst, vise interesse for ting eleven er opptatt av. På mandag er det kanskje spesielt viktig å følge med på om noen elever er mer engstelig enn vanlig på grunn av den pågående situasjonen med korona. Noen kan også ha hatt en vanskelig hjemmesituasjon som kanskje ikke har vært kjent fra før. Disse elevene kan trenge ekstra støtte og omsorg.

Videre er regler og rutiner også sentralt for å skape trygghet både for elever og ansatte. Etter flere uker med hjemmeskole er det lett å glemme de vanlige klassereglene. Det er også kommet nye regler knyttet til smittevern.

Har du noen tips til hvordan reglene bør utformes og praktiseres for at det skal bli lettere for både elever og lærere?

Reglene bør være konkrete (det bør være mulig å demonstrere hva som menes med reglen) og de bør være positivt formulert. Det vil si at reglene sier hva elevene skal gjøre og «ikke hva de ikke skal gjøre».

Dessuten må regler eller forventninger til elevene øves på og læres på lik linje som fag, og ikke bare snakkes om. Dette gjelder uansett hvilket trinn elevene går på. Ofte må vi øve flere ganger på en regel. Det er uansett viktig at læreren har fokus på det elevene får til og gir elevene positive tilbakemeldinger. Noen trenger flere påminnelser og øving enn andre. Det er viktig at de ansatte har fokus på det elevene får til. Alle får til noe.

Når hele klassen øver kan det være en god ide å lage noen problemstillinger som de må diskutere seg imellom. For eksempel; hva skal vi gjøre hvis noen ikke får til…, hvordan kan vi si ifra til en venn hvis han/hun ikke følger regelen.

Mange elever gleder seg kanskje særlig til å se klassekameratene sine igjen. Samtidig er det smittevernregler som må overholdes for at det skal være trygt å holde skolene åpne. Har du noen tanker hvordan de ansatte kan forholde seg til dette?

Ja, elevene har nok hatt lite kontakt med medelever eller har kanskje bare hatt kontakt med noen få. Det er antagelig et sterkt ønske om å leke og samarbeide med flere. De ansatte kan lage strukturerte samhandlingssituasjoner og gjennomføre aktiviteter som bygger felleskapet mellom elevene. Jeg tror også at det kan være behov for å arbeide med hvordan man er en god venn. Relasjonene mellom elevene er sentrale for å trives i både friminutt og timer. Jeg ville brukt en del tid på dette de neste ukene selv om det kanskje er behov for å ta igjen en del faglig.

Noen siste ord til landets lærere og skoleledere før skolestart neste uke?

Jeg vil gjerne benytte sjansen til å si at jeg er imponert over hva skoler og lærere har fått til i ukene som har gått. Situasjonen krever fortsatt mye av de ansatte i skole og SFO. De ansatte har vist stor evne til omstilling og kreativitet, og det vil nok fortsatt være behov for det enda en stund. Lykke til på mandag og ikke minst fortsett det gode arbeidet alle dere som fortsatt driver digital undervisning.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.